Hukkalämmöstä sähköenergiaa mittausovelluksiin

Kerkkoossa asuva Arttu Vuorio, on kehittänyt hukkalämmöstä aiheutuvaa virtausta hyödyntävän generaattorin. Se voidaan kiinnittää esimerkiksi ilmanvaihtokanavaan tai savupiippuun, jossa se tuottaa sähköenergiaa täysin omavaraisesti.

Vuorion yrityksen, Vuo Power Oy:n, kehittämä Vuo-kone tuottaa energiaa erilaisille mittauksille ja tiedonsiirrolle. Se on yksi Posintran ja Turku Science Park Huima-ideakilpailun 19 osallistujasta, joista on valittu kahdeksan jatkojalostettavaksi.

’’Laitteeni avulla mittauksia pystytään tekemään helposti myös paikoissa, joihin ei saa vedettyä sähköä. Se säästää johdotukselta ja patterien vaihtamiselta’’, Arttu Vuorio esittelee.

Huima-hankkeessa etsittiin keinoja hukkalämmön hyödyntämiseksi. Vuorio sai hankkeesta apua demolaitteen suunnitteluun, rakentamiseen ja asentamiseen. Huima-hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Toteutusaika on 1.9.2018–31.8.2020.

Vuorion keksinnöllä on laaja potentiaali niin kuluttajamarkkinoilla kuin teollisuudessa. Kiinnostusta ovat osoittaneet muun muassa mittalaitteiden ja puhaltimien valmistajat sekä ilmanvaihtoalan yritykset.

’’Hankkeeseen tehdyllä kotitekoisella versiollani pystyttiin tuottamaan jo 50 kertainen teho kilpailevaan vastaavaan tuotteeseen verrattuna’’, Vuorio kertoo.

Sähköverkon ulkopuolella olevissa rakennuksissa, esimerkiksi korpimökeissä, laitteella voitaisiin tarkkailla ilmankosteutta ja tuottaa haju- ja kosteushaittoja vähentävää ilmavirtausta esimerkiksi puhaltimelle.

Lisää: Huima-hanke (LINKKI) ja Vuo Power Oy (LINKKI)