Kännykkä laajentaa ihmisen toimintoja ja kokemuksia

Kännykät laajentavat käyttäjänsä kognitiivisia toimintoja tai tietoisia kokemuksia. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan elektroninen apuväline voi oikein käytettynä tulla jopa osaksi ihmismieltä.  Kännykkä voisi toimia osana muistojen ja uskomusten toteutuspohjaa samaan tapaan kuin sokean keppi tai tekoraaja osana tuntoaistimuksen toteutusta.

Lauantaina 5.9.2020 Helsingin yliopistossa väittelevä Pii Telakivi on tutkinut mielen ja tietoisuuden ulottamista pään ja muun ruumiin ulkopuolelle ja erityisesti teknologisiin apuvälineisiin. Niiden yleisyyden takia vastaan tulee  hänen mukaansa yhä enemmän niihin liittyviä lainopillisia ja eettisiä kysymyksiä.

Kuva: Shutterstock

’’On sanottu, että kirjoitustaito on yksi ensimmäisiä ihmismielen laajentumisen tapoja. Nykyisin ilmiö on kuitenkin korostunut uuden teknologian myötä. Normaalitilanteessa laajentuminen on huomaamatonta tai jopa läpinäkyvää – kun kaikki menee hyvin, emme edes huomaa ulkoisten laitteiden tai tilojen roolia’’, Telakivi sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa laajentuneen ja ruumiillisen mielen teorioita ei vielä ole juurikaan tutkittu, mutta maailmalla ne ovat suosittuja. Kaikki tutkijat eivät Telakiven mukaan edelleenkään hyväksy ajatusta tietoisten kokemusten laajentumisesta, vaikka he saattaisivatkin hyväksyä kognitiivisten toimintojen laajentumisen.

’’Ihmismieltä ei voida selittää tutkimalla vain aivotoimintaa. Tutkimus kyseenalaistaa oletuksen, että mieli on aina päänsisäinen asia. Sen sijaan mieli ja tietoisuus rakentuvat aivojen, ruumiin, ympäristön ja käyttämiemme apuvälineiden välisen vuorovaikutuksen pohjalta’’, Pii Telakivi sanoo.

TAUSTAA: FM Pii Telakivi väittelee  5.9.2020 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Extending the Extended Mind: From Cognition to Consciousness”.  Väitöskirja julkaistaan sarjassa Philosophical Studies from the University of Helsinki. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa pdf-muodossa (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock