Nousevilla ICT-teknologioilla iso vaikutus kestävään kehitykseen

Lyhyellä aikajänteellä nopeimmat hyödyt kestävään kehitykseen tuovat tekoäly, algoritmit, koneoppiminen, robotiikka ja autonomiset järjestelmät, arvioidaan Traficomin Deloittelta tilaamassa selvityksessä. Siinä tutkittiin uusien nousevien ICT-teknologioiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksia sekä niiden merkittävyyttä Suomessa.

Tutkimusyhtiö Deloitten Traficomille toteuttaman selvityksen kohteeksi valittiin viisi keskeistä nousevaa ICT-teknologiaa: tekoäly, algoritmit ja koneoppiminen; lohkoketjut; robotiikka ja autonomiset järjestelmät; kvanttiteknologia sekä lisätty ja virtuaalinen todellisuus.

Uusien tekniikoiden voidaan lisätä energiatehokkuutta, optimoida prosesseja ja toimintoja sekä luoda yhä tarkempia matemaattisia ennusteita.  Tosin esimerkiksi lohkoketjuteknologian merkittävyys on toistaiseksi melko kiistanalainen. Etenkin laajojen avointen lohkoketjujen, kuten Bitcoin-virtuaalivaluutan, energiankulutus on tällä hetkellä suuri.

Selvityksessä kvanttiteknologian mahdollisuudet nähdään suurina, mutta teknologia on vielä kehitysasteella. Sen avulla toteutettu energiatehokas suurteholaskenta voi mullistaa selvityksen mukaan  ICT-alan energiankäytön ja tehostaa monimutkaisten laskenta- ja mallinnusongelmien ratkaisua vuoteen 2035 mennessä, jos kvanttitietokoneen kehittämisessä edetään tulevina vuosina suunnitellusti.

ICT-teknologioiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset muodostuvat kuitenkin elinkaaren eri vaiheissa ja vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä. Vaikutukset alkavat raaka-aineiden tuottamisesta sekä elektroniikan valmistuksesta ja päättyvät mahdolliseen kierrätykseen ja uusiokäyttöön tai huonoimmassa tapauksessa hävittämiseen.

Käytönaikaisia vaikutuksia muodostuu teknologian ja sovellusalueiden energiankäytöstä sekä uusien sovelluskohteiden ihmisten ja organisaatioiden käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, jotka tuovat mukanaan erilaisia toiminnan muutoksia sekä uusia toimintamalleja.

Lisää: Deloitten ICT-ilmastovaikutukset selvitys, Traficom-julkaisu 244, 2020 (LINKKI, 1,34 Mt, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock