Nousevilla ICT-teknologioilla iso vaikutus kestävään kehitykseen

Lyhyellä aikajänteellä nopeimmat hyödyt kestävään kehitykseen tuovat tekoäly, algoritmit, koneoppiminen, robotiikka ja autonomiset järjestelmät, arvioidaan Traficomin Deloittelta tilaamassa selvityksessä. Siinä tutkittiin uusien nousevien ICT-teknologioiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksia sekä niiden merkittävyyttä Suomessa.

SELVITYS: Mitä Suomessa valmistetaan 2025?

Miten suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä tehdään 2020-luvulla menestyksekästä liiketoimintaa. VTT loi raporttiin neljä vaihtoehtoista skenaariota vuodelle 2025 yhteistyössä pk-teollisuuden yrittäjien ja johdon kanssa.