Parempaa liikenneturvallisuutta 5G-verkon kautta

Syyskuussa Suomessa käynnistynyt kansainvälinen 5G-SAFE-PLUS-projekti tähtää liikenneturvallisuuden parantamiseen. Apuna käytetään ajoneuvojen omaa teknologiaa ja 5G-verkkoja, joiden avulla saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi vallitsevista keliolosuhteista ja liikenteessä tapahtuneista onnettomuuksista. Testejä tehdään Suomen Lapin lisäksi Kanadassa.

Nykyaikaisten autojen kyydissä on jo paljon laitteistoa, joilla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi tien liukkaudesta, kovasta tuulesta tai rankasta sateesta. Tähän asti autojen tiedon laajamittaista keräämistä ja palveluiden jakamista on jarruttanut riittämätön tiedonsiirtokapasiteetti. Siihen apua on tuomassa uudet aiempaa nopeammat 5G-verkot.

”Ajoneuvot yhdistetään toisiinsa, tienvarsien infrastruktuuriin ja pilvipohjaisiin palveluihin aina optimaalisella viestintämenetelmällä”, tiivistää 5G-SAFE-PLUS-hankkeen tavoitteen koordinaattori Pekka Eloranta. Erilaiset kommunikaatiokanavia pyritään hyödyntämään siten, että erityisesti varoitukset saadaan välitettyä aina nopeinta käytettävissä olevaa reittiä, viestinnän turvallisuutta unohtamatta.

”Tietoturvallisuus on keskeisessä asemassa verkkopalveluissa, ja käyttäjien yksityisyys huomioidaan suunnittelussa”, sanoo hankkeen Suomen konsortiota johtava Tiia Ojanperä VTT:ltä.

Kolmivuotinen hanke on juuri alkanut kansainvälisellä tasolla, ensimmäisiä tuloksia saadaan tulevan talven aikana. Projektissa kehitettyjä ratkaisuja testataan eri partnereiden hallinnoimissa testiympäristöissä, Suomessa ja Kanadassa. Niistä Ilmatieteen laitoksen tiesääpalveluiden ja älyliikenteen Sodankylässä on yksi keskeisimmistä testiympäristöistä.

Hankkeen kansainvälisyys todennäköisesti kasvaa, sillä kiinnostuneita mukaan lähtijöitä on ilmoittautunut ympäri Eurooppaa.

Kuva: 5G.SAFE-PLUS

Projektissa kehitetään myös kokonainen palveluympäristö, jossa henkilöautojen ja autonomisten ajoneuvojen keräämät havainnot säästä ja liikenteestä pystytään hyödyntämään erilaisissa ajoneuvoille suunnatuissa palveluissa.

“Palvelut liittyvät erityisesti liikennesäähän ja -turvallisuuteen, unohtamatta tienpitäjää”, kertoo Timo Sukuvaara Ilmatieteen laitokselta.

TAUSTAA: 5G-SAFE-PLUS-projektissa on mukana laaja verkosto. Siinä Sitowise koordinoi hanketta, ympäristötekniikan asiantuntijana. Suomen osuutta hankkeessa johtaa VTT, joka on myös yhdessä Unikien kanssa hankkeen keskeinen autonomisen ajamisen kehittäjä.  Suomen ilmatieteen laitos edustaa meteorologista tutkimusta ja viranomaispalveluita, Destia taas tienpitäjää ja sääteknologian yritys Vaisala ja Teconer edustavat tiesäähavaintolaitteistojen valmistajia, Infotripla taas tiesää- ja liikennepalveluiden tarjoajia. Wedge Networks Kanadasta edustaa hankkeessa tietoturvaratkaisuja ja Beia Consulting Romaniasta analysoi liiketoiminnan ja markkinoiden potentiaalia.

Lisää: 5G.SAFE-PLUS-tiedot ja seminaarimateriaalit (LINKKI)

Kuvituskuva: Unikie