Digitaalinen kaksonen menee metsään

Euroopan avaruusjärjestö ESA on valinnut VTT:n johtaman konsortion kehittämään metsien digitaalisen kaksosen esiastetta. Projekti on osa kokonaisuutta, joka  voi tähdätä jopa koko maapallon digitaalisen kaksosen luomiseen.

Digitaalisen kaksosen avulla voidaan mallintaa metsän kasvua ja terveydentilaa sekä hiilivarastojen muutoksia. Näin voidaan myös ennustaa kehitystä eri ilmastoskenaarioissa. Mukana on Helsingin yliopisto, Romanian metsäntutkimusinstituutti sekä yrityksiä Suomesta, Saksasta ja Puolasta.

Metsän digitaalisen kaksosen avulla simuloidaan metsien kehitystä. ”Digitaalinen kaksonen tuottaa tietoa siitä, miten hiili kiertää metsissä ja kuinka ihmisten toimet vaikuttavat metsien hiilivarastoon”, kertoo VTT:n johtava tutkija Matti Mõttus.

Metsän digitaalisen kaksosen kehittäminen on yksi Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelman ja EU:n datastrategian tavoitteista.   Työ käynnistyy kuuden eri ekosysteemin mallintamisella: metsän lisäksi digitaaliset kaksoset luodaan ruokajärjestelmistä, ilmastosta, hydrologiasta, valtameristä ja Etelä-Mantereesta.

Mallinnuksilla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Myöhemmin mallia voitaisiin soveltaa koko maapallolle. ”Toivon, että tästä syntyy tutkijoille, päättäjille ja yrityksille keskeinen työväline, jonka avulla ymmärretään metsien merkitys isossa mittakaavassa’’, VTT:n Mõttus sanoo.

Metsän digitaalista kaksosta kehitetään kansainvälisen konsortion voimin. Työssä hyödynnetään nykyisiä ja tulevia kaukokartoitussatelliitteja, laskentapalveluja sekä sää- ja ilmastoaineistoja.

’’Digitaalisen kaksosen kehittäminen ESAlle vahvistaa edelleen metsän satelliittikaukokartoituksen osaamiskeskittymää Suomessa”, Mõttus arvioi.

Hanke liittyy tiiviisti VTT:n muihin metsän mallintamisen ja tietoealustojen kehittämishankkeisiin, erityisesti Forestry Thematic Exploitation Platform -hankkeeseen ja Forest Flux -hankkeeseen.

Lisää: FTEP- (LINKKI) ja Forest Flux- (LINKKI) -hankkeiden nettisivut.

Kuvituskuva: Digitaalitekniikka paljasti metsien hiilen, 29.3.2017, Uusiteknologia.fi (LINKKI)