Nokia tutki 5G:n käytännön hyödyt

Nokia on teettänyt kansainvälisen selvityksen koskien 5G-verkon hyödyntämismahdollisuuksia ja uuden verkkotekniikan luomaa lisäkasvua. 5G-ratkaisujen avulla voitaisiin uuden tutkimuksen mukaan kasvattaa vuoteen 2030-mennessä globaalia bruttokansantuotetta jopa kahdeksalla biljoonalla dollarilla.

Nokian kahdeksalla avainmarkkinalla toteutetun 5G Business Readiness -raportin mukaan 5G-teknologiaa hyödyntävillä aloilla on valtava potentiaali globaalin talouden rakentajina. Raportin mukaan myös meneillään oleva koronapandemia tulee kasvattamaan 5G:n arvonluontimahdollisuuksia ja nopeuttamaan digitalisaatiota erityisesti digitalisaation jälkijunassa tulevilla toimialoilla.

Vaikka yritysten investoinnit 5G:hen ovat jo kansainvälisesti vahvassa kasvussa, niin 5G:n täydestä potentiaalista on monissa yrityksissä hyödynnetty vasta murto-osa.  Esimerkiksi Suomessa vasta vajaa kolmannes (29 %) suomalaisyrityksistä kertoo investoivansa 5G:hen seuraavan vuoden sisällä.

“Pysyäkseen kilpailukykyisinä on yritysten aloitettava 5G:n hyödyntämisen tehostettu suunnittelu ja innovaatiotyö nyt, sillä aikaa ei ole hukattavana’’, toteaa Nokian strategiajohtaja Gabriela Styf Sjöman.

Hänen mukaansa 5G-investointien lisäksi täyden 5G:n tuoman potentiaalin hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä toimintojen, prosessien ja toimintatapojen digitalisointia. Koronan seurauksena suomalaisyrityksistä yli kolmannes (36 %) yrityksistä on vauhdittanut jo digitaalisia panostuksiaan.

Neljännes suomalaisyrityksistä pelkää menettävänsä kilpailuetuaan elleivät he investoi 5G:hen seuraavan kolmen vuoden aikana. Koronapandemia on auttanut Nokian selvityksen mukaan kolmannesta suomalaisyrityksiä selkiyttämään 5G-strategiakarttojaan.

Suomalaisyritysten innokkuus 5G-investointeihin on linjassa muun Euroopan kanssa, mutta erot Yhdysvaltoihin ovat selkeät: Yhdysvalloissa jo 45 prosenttia yrityksistä arvioi tekevänsä 5G-investointeja seuraavan vuoden sisällä.

Suurimmiksi hidasteiksi 5G-investointien tiellä nähdään tuotteiden rajallinen saatavuus, teknologian korkea hinta sekä osaamisen puute 5G-teknologian hyödyntämisessä.

Lisää: Nokia 5G Business Readiness -raportti (LINKKI) ja tarkemmat taulukkotiedot (LINKKI)

TAUSTAA: Nokian tuottama 5G Business Readiness -raportti selvitti laaja-alaisesti yli 1600:n eri organisaation valmiuksia, investointeja, tarpeita sekä haasteita 5G:n hyödyntämiseen. Tutkimusta varten haastateltiin yritysjohtoa Suomen lisäksi Australiassa, Saksassa, Japanissa, Saudi-Arabiassa, Etelä-Koreassa, Iso-Britanniassa sekä Yhdysvalloissa. Suomesta tutkimukseen osallistui yhteensä 200 yritysjohtajaa. Tutkimuksen toteutti Sapio Research.

Kuvituskuva: Nokian 5G-testiauto Oulun yliopistolla.