Teknologia voi mitata laajemminkin hyvinvointia

Oulun yliopistossa tarkastetaan perjantaina älysormusyritys Ouran tiedejohtajana toimivan Hannu Kinnusen väitöskirja. Hänen tutkimuksensa luo pohjaa sille, miten puettava teknologia, esimerkiksi älysormus, voisi tarjota reaaliajassa käyttäjästään tulevaisuudessa laajemminkin hyvinvointiarvioita.

Pitkän aikavälinen data puettavan teknologian laitteista paljastaa ennennäkemättömiä ilmiöitä, jotka voivat olla merkityksellisiä terveyden näkökulmasta sekä yksilötasolla että kansallisesti ja maailmanlaajuisesti

Tiedejohtaja Hannu Kinnunen, Oura

Perjantainan tarkastettava Hannu Kinnusen väitöstyö liittyy Oulun yliopiston Optoelektroniikan ja mittaustekniikan yksikössä tehtävään tutkimukseen, jossa on erikoistuttu sekä joustavaan painettuun elektroniikkaan että erittäin tarkkaan mittaamiseen.

Väitöstyössään Kinnunen tutki kahden hyvinvointituotteen, Polar Activen ja Oura-sormuksen tarkkuutta ja niiden sovelluksia. Parhaisiin saatavilla oleviin vertailumittareihin verrattuna niiden antama palaute oli varsin luotettavaa.

Pienin väitöskirjaa varten tutkittu laite oli noin neljän gramman painoinen Ouran älysormus. Sen mittaamasta pulssisignaalista kyettiin arvioimaan palautumista kuvaavaa yön sykevaihtelua lähes yhtä tarkasti kuin EKG-menetelmällä.

Sormuksen mittaustulosten ja EKG-menetelmällä todettujen arvojen korrelaatio oli 0.990 (n = 49). Työ käsittelee myös muita hyvinvoinnin tekijöitä: päivittäistä liikunta-aktiivisuutta, unen ajoitusta ja useita leposykkeeseen ja sykevaihteluun vaikuttavia tekijöitä.

Unessa ja levossa mitattuna pulssisignaali on hyvälaatuista ja sykevälivaihtelu pystytään määrittämään tarkasti sormuksen signaaleista. Sormusta tai muitakaan vastaavia laitteita ei kuitenkaan ole tarkoitettu lääketieteellisen mittaamisen tilalle vaan itsemittaamiseen ja oman kehon tilan havainnointiin.

”Monen tärkeän hyvinvointisuureen mittaaminen onnistuu jo nykyisen teknologian avulla tarkasti ja luotettavasti”, Hannu Kinnunen toteaa. Lisäksi pienemmät ja käyttömukavuudeltaan paremmat hyvinvointiteknologian tuotteet mahdollistavat hyvinvoinnin tilan seuraamisen pitkällä aikavälillä.

Väitöksessä Kinnunen esittelee sormuksen käyttäjien keskisykkeen vaihtelut kahden ja puolen vuoden ajalta. Pitkän aikavälin mittaus paljastaa, esimerkiksi miten globaali keskisyke liikkuu viikkorytmin, vuosirytmin ja yksittäisten juhlapäivien mukaan.

Lisää: Väitöskirja ‘’Studies for the development, validation, and application of wearable technology in the assessment of human health-related behavior’’. Hannu Kinnunen, Oulun yliopiston 2020 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Oura