Teknologiateollisuuteen jo lisää tilauksia, mutta kysynnän heikkous rassaa edelleen

Suomalaisessa teknologiateollisuudessa ei näy vielä mainittavaa elpymistä, mutta alamäki vaikuttaa pysähtyneen, kertoo alan teollisuusliiton selvitys.  Lähes kolmannes yrityksistä raportoi, että heikko kysyntä vaivaa toimintaa erittäin paljon. Luku on pysynyt lähes muuttumattomana koko syksyn ajan.

Vaikeudet kasautuvat nyt erityisesti teknologiateollisuuden pk-yrityksiin, sillä osa suurista ja keskisuurista yrityksistä onnistui kääntämään tilaukset kasvuun heinä−syyskuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola on huolissaan erityisesti pk-yrityksistä, jotka joutuvat ottamaan kovaa iskua koronatilanteen takia. Hänen mukaansa valmisteilla oleva kustannustuki on saatava mahdollisimman pian voimaan, ja sen kestoa tulee jatkaa vuoden 2021 puolelle.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat yritykset Suomessa saivat tosin uusia tilauksia heinä−syyskuussa euroina 8 prosenttia enemmän kuin edellisellä kvartaalilla. Tilauksia tuli kuitenkin 12 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden vaikea kasvu

Esimerkiksi elektroniikka- ja sähköteknisessä teollisuudessa sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo nousivat vain hieman heinä–syyskuussa edelliseen neljännekseen verrattuna. Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä–syyskuussa euroina kolme prosenttia enemmän kuin huhti–kesäkuussa, mutta silti viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden viisi prosenttia vähemmän.

Elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa prosentin suurempi kuin kesäkuun lopussa mutta neljä prosentti pienempi kuin vuoden 2019 syyskuussa.  Siksi koko alkuvuoden tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan loppuvuonna arvoltaan samansuuruinen tai hieman pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstömäärä Suomessa oli syyskuun lopussa vajaan prosentin pienempi kuin vuonna 2019 keskimäärin. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 37 400 eli noin 200 vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin.

Myös kone- ja metallituoteteollisuudessa yritysten saamien uusien tilausten nousi heinä–syyskuussa 23 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta uusien tilausten arvo laski 21 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alan tilausten arvon kasvua edelliseen neljännekseen verrattuna selittää muutama suurempi merkittävä onnistuminen vuoden kolmannella neljänneksellä. Tilauksia tuli alan selvityksen mukaan aiempaa paremmin suuremmille koneteollisuuden yrityksille, kun samaan aikaan alihankkijoiden tilanne oli edelleen erittäin vaikea.

Lisää: Teknologiateollisuuden talousnäkymät -raportti 23.10.2020 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Nokian Oulun tukiasematehdas, 2019.