Uusi kybermittari käyttöön

Kyberturvallisuuskeskuksen uusi kybermittari-palvelu auttaa suomalaista yritysjohtoa saamaan kyberriskit kattavammin hallintaan ja turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Mittarin luvataan paljastavan käyttäjilleen, millä tasolla esimerkiksi kyberriskien suojaustoiminnot ovat organisaatiossa.

Suomalaiseen verkkoympäristöön kohdistuu yhä enemmän kyberuhkia ja häirijöitä ja keskinäisriippuvuudet lisäävät riskejä toiminnan keskeytyksille. Varautuminen vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä sekä ymmärrystä yli toimialojen.

Ylijohtaja Kalle Luukkainen, Kyber-turvallisuuskeskus.

”Kyberhyökkäys voi pysäyttää tai jopa lopettaa yrityksen tai organisaation toiminnan tai paljastaa arkaluonteisia tietoja. Tietoturva ei ole vain tekninen ongelma, vaan se kuuluu ylimmän yritysjohdon, hallituksen ja omistajien agendalle”, sanoo Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Kalle Luukkainen.

Tietoturva on hänen mukaansa myös keskeinen osa yrityksen riskienhallintaa ja asiakasvastuuta. Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Kalle Luukkainen toivoo, että mahdollisimman moni Suomessa toimiva yritys ja organisaatio ottaisi Kybermittarin käyttöön. Se on saatavilla suomen- ja ruotsinkielisenä.

Harri Vilander, Nixu Oy

Suomalainen tietoturvayhtiö Nixu kertoo sisällyttävänsä myös Kybermittarin palvelutarjontaansa. Yritys tarjoaa palvelua joko itsenäisenä palveluna tai osana laajempaa kyberturvakumppanuutta.

”Kybermittari tarjoaa organisaatioille hyvän lähtökohdan kyberturvatason arviointiin, ja sen tulosten avulla pystytään määrittelemään tarvittavat kehitystoimenpiteet riittävän tietoturvatason saavuttamiseksi”, toteaa Nixun riskienhallintapalveluista vastaava Harri Vilander.

Mittarin kehityksessä ja pilotointivaiheessa on ollut mukana Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi kriittisen infrastruktuurin organisaatioita, yrityksiä, asiantuntijoita sekä viranomaisia. Kybermittarin pohjana toimivat kansainväliset NIST Cybersecurity Framework sekä Cybersecurity Capability Maturity Model (C2M2).

Lisää: Traficomin kybermittarin taustamateriaalit ja käyttöoppaat (LINKKI)

Kuvat: Traficom ja Nixu Oy