Jyväskylään laajennetun todellisuuden yliopistokampus

Jyväskylän yliopisto avaa ensi maanantaina laajennetun todellisuuden (XR) yliopistokampuksen, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Virtuaalikampus on saanut vaikutteita Alvar Aallon suunnittelemien kampusrakennusten ulkomuodosta. Uudenlainen XR-kampus on toteutettu Microsoftin AltspaceVR-alustalle. Oppimisympäristöä voi käyttää VR-lasien lisäksi tietokoneella.

Uudenlainen laajennettu virtuaalitodellisuus mahdollistaa uudenlaisia oppimisen tiloja. Uuden oppimistilan kehitystyötä tullaan edelleen jatkamaan muun muassa opetuksen monipaikkaisuutta ja digitaalisia oppimismahdollisuuksia edistävän JYULearn-konseptin nimissä.

’’Haluamme yliopistona tarttua rohkeasti uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin ja olla edelläkävijänä hyödyntämässä XR-teknologioita muun muassa oppimisen ja vuorovaikutuksen ympäristöissä’’, rehtori Keijo Hämäläinen toteaa kampuksen avaamisesta.

Jyväskylän XR-kampuksen arkkitehti ja rakentaja Sara Kumpulainen sai toteutukseen vaikutteita Alvar Aallon suunnittelemien kampusrakennuksista.

Kampusta on tarkoitus myös laajentaa ja kehittää käyttötarpeiden mukaan. Se on tarkoitettu kaikkien yliopistotoimijoiden, tiedekuntien, erillisyksiköiden ja ainejärjestöjen käyttöön.

Uudella XR-kampuksella on tällä hetkellä käytössä aloitusmaailman lisäksi kahdeksan identtistä sisätiloihin rakennettua oppimistilaa sekä yksi hieman erilainen oppimisympäristö, kesämökkisaari.

’’Erityisesti näinä poikkeuksellisina aikoina haluamme olla innovatiivisina ja ketterinä toimijoina kehittämässä täysin uudenlaisia kohtaamisen ja oppimisen tiloja ja muotoja, sekä olla mukana alueen vahvassa XR-toimijoiden verkostossa’’, rehtori Hämäläinen perustelee.

Yliopiston opettajankoulutuslaitoksella uusi XR-kampus nähdään jo luontevana jatkona laitoksella tehdylle kokeilevalle pedagogiselle kehittämistyölle uusien oppimisympäristöjen parissa.

’’Virtuaalitodellisuuteen voidaan rakentaa kokemuksellisia ja vuorovaikutteisia tiloja monenlaisiin oppimisen tarpeisiin’’, kertoo XR-kehitystyöstä vastaava yliopistonopettaja Merja Juntunen opettajankoulutuslaitokselta.

Kuvituskuva: Microsoft