6G-verkkojen testaamiseen lisää rahaa

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea (TIK) on myöntänyt 20 miljoonaa euroa rahoitusta tutkimusinfrastruktuurien  hyödynnettävyyden lisäämiseen tähtääville hankkeille. Yksi rahoituksen saaneista on tulevaisuuden langattomien FUWIRI-hanke, jossa voidaan testata esimerkiksi 6G-verkkojen tekniikoita.

FUWIRI (Research Infrastructure for Future Wireless Communication Networks)  -hanketta toteuttavat yhteistyössä Oulun ja Tampereen yliopistot sekä Aalto-yliopisto ja VTT.  Se kytkeytyy tiiviisti myös 6G-lippulaivaohjelmaan ollen sen kokeellinen tutkimusinfrastruktuuri, joka mahdollistaa uusien laiteratkaisujen, algoritmien, ohjelmistojen ja sovellusten tutkimisen, kehittämisen ja testaamisen.

FUWIRI-6G keskittyy radioteknologian perustutkimukseen erittäin suurilla sub-THz taajuuksilla, ja tähän liittyvän kokeellisen tutkimuksen ympäristöihin kattaen muun muassa kanavamittaukset, piiri- ja antenniteknologiatutkimuksen sekä ilmarajapinnan yli tehtävä laitekarakterisointi- ja radiolinkki-mittaukset.Uudella alustalla kehitetään myös senttimetrien tarkkuuteen pystyviä radiopaikannusmenetelmiä sekä niihin liittyviä radiotaajuisia kuvantamis- ja sensorointimenetelmiä.

Suomen akatemian tuke FUWIRI oli yksi kansallinen korkean vaikuttavuuden tutkimus-, innovaatio- ja yhteistyöalusta langattomien teknologioiden alueella. Kaikkiaan eri alojen rahoitushakuun saapui yhteensä 54 hakemusta, ja rahoitusta myönnettiin 19 konsortiolle. Rahoitusta saaneet hankkeet ovat suuruudeltaan noin 0,4 – 2,4 miljoonaa euroa. FUWIRI-6G-konsortiumi sai 1.4 miljoonaa euroa.

Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -rahoitusta myönnettiin langattomien tietoliikenneteknologioiden lisäksi bio- ja kiertotalouden sekä rakennebiologian tutkimusinfrastruktuureille ja kansalliselle virusvektorilaboratoriolle.

Rahoituksella tuetaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevaa tutkimusinfrastruktuuria ja tiivistyvää yhteistyötä kestävän ruokajärjestelmän, fotoniikan, mikro- ja nanoteknologian, materiaalitutkimuksen sekä kielivarojen ja kieliteknologian aloilla.

Joulukuussa jaettiin myös kymmenen miljoonaa euroa korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuusverkostojen erityisrahoituksen haussa.

Rahoituksella tuetaan tutkimusperustaisia kumppanuusverkostoja, joissa korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset verkostoituvat elinkeinoelämän kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Joulukuussa Suomen akatemia julkisti myös kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan, joka on luettelo strategisesti Suomelle merkittävistä, seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista tutkimusinfrastruktuuripalveluista. Edellinen kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta julkaistiin vuonna 2014. Mukana on 6G:n lisäksi painettua elektroniikkaa, superlaskentaa, kvanttitietokonetta, bio- ja materiaalitekniikoiden kehitystä.

Lisää: Kansallisten (29) tutkimusinfrastruktuurien tiekartta 2021-2024 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Oulun yliopisto / 6G Flagship