Uudella anturimateriaalilla elektronista ihoa

Oulun yliopiston mikroelektroniikan tutkimusyksikön tutkijat ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää uusi elektronisissa ihoissa käytettävä anturikomponentti ja valmistella sen tulevaa kaupallistamista. Kyseessä oleva anturikomponentti perustuu yliopistossa kehitettyyn KNBNNO-materiaaliin.

Projektissa KNBNNO-materiaalista kehitetään elektronisen ihon valmistuksessa sovellettavia monitoimisia anturimatriiseja, joita voidaan hyödyntää robotiikassa, proteeseissa, terveydenhuollossa ja puettavassa iholle kiinnitettävässä elektroniikassa.

Kuva: Oulun yliopisto.

Materiaali mahdollistaa esimerkiksi koneiden ja laitteiden kosketuksen ja lämmön tunnistuksen, mikä lisää niiden aisteja ja vuorovaikutusmahdollisuuksia ympäristön ja ihmisen kanssa tai jopa pienenergian keruuseen.

KNBNNO kykenee muuntamaan mekaaniset (esimerkiksi kosketus, paine ja voima), termiset (muutokset lämpötilassa) ja optiset (esimerkiksi näkyvä ja ultravioletti valo) signaalit samanaikaisesti sähköisiksi signaaleiksi.

Uuden materiaalin kilpailuetu on mekaanisen, termisen ja optisen signaalien tunnistaminen samalla materiaalilla, mikä tekee siitä markkinoiden edistyneimmän tunnistuselementin elektronisille ihoille. Projektin rahoittavat Business Finland ja Oulun yliopisto.

TAUSTAA: Elektroninen iho on ohut, joustava ja mukautuva sähköinen materiaali, joka jäljittelee ihmisihon toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia. Sitä voidaan käyttää laajasti terveydenhuollossa, teollisuudessa, robotiikassa sekä uuden sukupolven proteeseissa. Lisää aiheesta Oulun yliopiston nettisivulta (LINKKI).

Kuva: Oulun yliopiston video KNBNNO-materiaalista liikkeen energiankeruusta (LINKKI, youtube).