Kuinka nopeita verkkoja tarvitaan liikenteen uusille älypalveluille?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on selvittänyt konsulttiyrityksellä vaatimuksia, mitä tulevaisuuden älyliikenteen palvelut asettavat mobiiliverkkojen lataus- ja lähetysnopeuksille, viiveille ja saatavuudelle. Ja millaisia liikennepalveluita nykyisillä 4G-/5G-verkoilla voidaan toteuttaa? Selvityksen teki Sitowise ja kenttämittaukset Rejlers.

Selvityksen mukaan Suomen valtateillä on jo hyvä matkaviestinverkon peitto, mutta kapasiteetti ei aina  riitä. Nopeampiin 30 Mbit/s tiedonsiirtonopeuksiin päästään yli 95 prosentissa ja 100 Mbit/s yli puolessa valtateistä. Saatavuustiedot kuvaavat kolmen eri operaattorin yhteenlaskettua peittoa ja nopeusluokkakohtaiset peittoalueet edustavat saatavuutta ideaaliolosuhteissa, eikä niissä ole otettu huomioon verkon ruuhkautumista eikä rakenteellisia tai maantieteellisiä esteitä.

Selvitystyön analyysiosassa käytettiin myös Traficomin operaattoreilta keräämiä matkaviestinverkkojen saatavuustietoja ja verrattiin niitä kenttämittauksista saatuihin tietoihin. Lisäksi mittauksia tehtiin Helsinki-Tampere-Turku-reitillä, jossa havaittiin, että 30 Mbit/s nopeuden tiedonsiirtoon päästiin hieman alle puolessa reitistä ja 100 Mbit/s alle viidessä prosentissa reitistä. Mittaukset toteutettiin pääasiassa tieliikenteen ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Mitatut nopeudet näyttivät riittävän liikenteen lähitulevaisuuden tarpeisiin, mutta eivät mahdollista esimerkiksi jatkuvan videokuvan lähetystä ajoneuvosta verkkoon. Siksi tulevaisuuden liikennettä varten tarvitaan tulevaisuudessa verkkokapasiteetin lisäämistä ja peittoalueiden kasvattamista, joka voi edellyttää markkinaehtoisen rakentamisen lisäksi muitakin toimenpiteitä.

Automaation kehittyminen liikenteessä tulee olemaan  yksi merkittävistä tiedonsiirtotarpeiden kasvuun vaikuttavista tekijöistä.  Selvityksestä käykin  selville muun muassa ilmi, että tiettyjen sovellusten osalta liikenteen automaatio voi vaatia  enemmän kapasiteettia ajoneuvosta verkkoon päin ja lisäksi pientä yhteysviivettä. Tiedonsiirtotarpeet vaihtelevat myös liikenneväylien eri osissa liikennemäärien mukaan. Myös matkustajien viihde- ja hyötypalveluiden käytön lisääntyminen kasvattaa vaatimuksia entisestään.

Uuden selvityksen keskeisimpänä ideana oli tuottaa karkeat esimerkkilaskelmat kilometrikohtaisista radioliityntäverkon investointikustannuksista valta- ja kantateillä. Työ toteutettiin heinä – lokakuussa 2020. Selvitys tuotettiin pääsääntöisesti Sitowise Oy:n konsulttityönä, ja täydennettiin asiantuntijahaastatteluin, sekä Rejlers Oy:n suorittamin kenttämittauksin.

Lisää: Viestintäverkkojen kustannusselvitys, 13.11.2020, Traficom/Sitowise Oy (LINKKI, pdf).

Kuvituskuva: Autoihin lisää älytekniikkaa – myös musta laatikko, EP/EU (LINKKI).