Puolustusvoimat ostaa lisää ohjelmistoradioita

Puolustusvoimat hankkii oululaiselta Bittiumilta lisää taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja langattomia ohjelmistoradioita. Hankinnasta on suunnitteilla puitesopimus, joka koskee vuosia 2021 – 2024 ja  on kokonaisarvoltaan noin 30 miljoonaa euroa.

Puitesopimus tulee olemaan jatkoa Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien useita vuosia kestäneelle yhteistyölle koskien Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän tiedonsiirtoverkkojen uudistusta, jossa taktisen tiedonsiirron yhteydet toteutetaan Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmällä.

Uudet tuotteet tulevat kaikkien kolmen puolustushaaran ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen käyttöön.   Puolustusvoimat tekee joka vuosi erilliset tilaukset Bittium TAC WIN -tuotteiden tarpeestaan.

Puolustusvoimien uudessa taistelutavassa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa.

Puitesopimuksen tuotteet liittyvät useisiin Puolustusvoimissa käynnissä oleviin hankkeisiin, joissa Bittium TAC WIN tarjoaa laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin ja johtamispaikkoihin.

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta.

Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon.

Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin.  Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta  Bittiumin TAC WIN -järjestelmä on päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Uusi puitesopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle, joka julkaistiin 6.7.2017 ja  koski vuosia 2018 – 2020. Siihen liittyvät tilaukset Bittium on jo toimittanut Puolustusvoimille täysimääräisenä.

Kuva: Bittium