Suomen akkuteollisuuden uudet kasvukeinot

Tänään julkistettiin ehdotus Suomen akkuteollisuuden kasvustrategiaksi. Siinä esitellään keinot, joilla Suomi voisi kehittyä kilpailukykyiseksi osaksi kansainvälistä akkuteollisuutta. Kaiken perustana on kuitenkin edistää vastuullista akkutuotantoa ja sähköistymistä. Lue työryhmän loppuraportti tästä.

Suomella on useita vahvuuksia menestyä akkualalla ja sähköistymisessä. Akkustrategian kulmakiviä ovat raaka-aineiden saatavuus ja niiden jalostus, vahva akkumateriaalien ja kierrätyksen tuotanto- ja tutkimustoiminta sekä sähköistymisen ja digitalisaation osaaminen.

Suomi haluaa edistää myös akkujen kiertotaloutta. Ilman akkumineraalien tuotantoa ja jalostusta ei ilmastotavoitteisiin kuitenkaan päästä, sillä kierrätys ei kata kasvavaa kriittisten materiaalien tarvetta. Siitä saatiin mallia, kun Fortum kertoi perustavansa akkujen mekaanisen käsittelylaitoksen Ikaalisiin (LINKKI, uutinen 26.1.2021)

Tänään myös Suomen akkustrategian valmistellut työryhmä luovutti ehdotuksensa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Se on osa Euroopan unionin tavoitteita, jossa tarkoitus on luoda laajemminkin Eurooppaan kilpailukykyinen ja kestävän akkuteollisuus. Kansallisen akkustrategian valmisteluun on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita yrityksistä ja tutkimusmaailmasta sekä ministeriöstä ja muista julkisen sektorin organisaatioista.

Suomi voi ehdotuksen mukaan kehittyä jopa kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi akkualalla.  Suomella on selvityksen mukaan akkukisassa hyvät lähtökohdat, mutta Suomea tai muutakaan Eurooppaa ei pidetä silti alalla edelläkävijänä. Aasian mailla, erityisesti Kiinalla, Etelä-Korealla ja Japanilla, on akkuteknologioissa etumatka.

Uuden akkustrategian visio on, että Suomen akkuklusteri vuonna 2025 on edelläkävijä, joka tuottaa osaamista, innovaatioita, kestävää taloudellista kasvua, hyvinvointia ja työpaikkoja Suomeen.

’’Akkuraaka-aineiden, niiden jatkojalostuksen ja kiertotalouden ratkaisujen rinnalla sähköistyminen tuo uusia mahdollisuuksia myös Suomen perinteisille vientialoille, muun muassa kone- ja kuljetusvälineteollisuudelle sekä sähkötekniselle ja elektroniikkateollisuudelle’’, sanoo strategiatyöryhmän puheenjohtaja, Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja Mika Nykänen.

Akkustrategian työryhmä ehdottaa, että Suomeen perustetaan uusi kansallinen yhteistyöelin, jonka tehtävä on koota akkualan toimijat yhteen ja vastata strategian toimeenpanosta.

Muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi vahvistaa osaamista akkuinsinöörien koulutusohjelmalla, laatia suunnitelma akkualan tarpeisiin keskittyvästä tutkijakoulusta, nimetä akkulähettiläitä markkinoimaan Suomea investointikohteena ja kehittää julkista rahoitusta.

Lisää: Kansallinen akkustrategia 2025 (LINKKI, pdf, 4,3 Mt)

Suomen uuden akkustrategian tavoitteet(*

  • Akku- ja sähköistymisklusteri kasvaa ja uudistuu.
  • Akku- ja sähköistymisklusterin investoinnit kasvavat.
  • Akku- ja sähköistyssektorin toimijat edistävät kilpailukykyä yhteistyössä.
  • Suomen akku- ja sähköistymissektori tunnetaan maailmalla valovoimaisena brändinä.
  • Vastuullisuus on olennainen osa Suomen akku- ja sähköistymissektorin kasvua, uudistumista ja brändiä.
  • Suomen toimijat ovat keskeisissä rooleissa uusissa arvoketjuissa.
  • Digitaaliset ratkaisut laajentavat osaamis- ja yrityspohjaa ja nopeuttavat akkusektorin kehitystä.
  • Akkualan koulutusta ja rahoitusta vahvistetaan

*) Työryhmän ehdotukset 26.1.2021