Sähköautojen akkujen kierrätyslaitos Ikaalisiin

Energiayhtiö Fortum avaa sähköautojen akkujen mekaaniseen kierrätyslaitoksen Ikaalisiin. Laitoksen toiminta käynnistyy ensi kuussa. Uusi kierrätyslaitos täydentää Fortumin akkujen kierrätysliiketoimintaa, johon kuuluu teollisessa mittakaavassa toimiva hydrometallurginen pilottilaitos Harjavallassa.

Uuden akkujen mekaanisen käsittelylaitoksen henkilömäärä tulee olemaan noin 20.  Kierrätystoiminan lisäksi Fortum on kehittänyt laajemminkin uusia tapoja litiumioniakkujen elinkaaren optimointiin.

”Ikaalisten uusi tehtaamme täydentää nykyistä kierrätystoimintaamme Suomessa ja antaa meille kapasiteetin kierrättää noin 3 000 tonnia käytöstä poistuneita akkuja vuodessa, mikä vastaa noin 10 000 sähköauton akkua”, kertoo liiketoimintajohtaja Tero Holländer Fortumin akkuliiketoiminnasta.

Kuva: Fortum

Kierrätyslaitoksen avaaminen tukee osaltaan Työ- ja Elinkeinoministeriön tänään julkaisemaa Suomen kansallista akkustrategiaa, jonka yksi kulmakivistä on kestävä akkumateriaalien tuotanto ja kierrätys (LINKKI, uutinen 26.1.2021).

Myös EU:n tuoreen direktiiviehdotuksen tavoitteena on nostaa akkujen kierrätysastetta, kasvattaa materiaalikohtaisia talteenottotavoitteita sekä lisätä kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöä akuissa. Sähköautojen akut sisältävät arvokkaita akkumetallien, kuten litiumia, nikkeliä, kobolttia ja mangaania.

Sähköautojen litiumioniakkujen globaali markkina-arvo oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2019, mutta sen odotetaan nousevan tulevina vuosina yli 20 miljardiin euroon. Kansainvälisen energiajärjestön ennusteen mukaan sähköautojen määrä maailman teillä kasvaa kolmesta miljoonasta 125 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä.

Parempi menetelmä

Fortumin mukaan monet nykyiset akkumetalleja kierrättävät toimijat sulattavat akkujen materiaalit, mikä johtaa yrityksen mukaan alhaisempaan materiaalin talteenottoon ja suurempiin päästöihin.

Fortum kertoo omalla ratkaisullaan kierrättävänsä akkumetallit turvallisesti mahdollisimman matalan hiilijalanjäljen omaavalla menetelmällä. Kierrätysmenetelmä koostuu sekä mekaanisesta että hydrometallurgisesta prosessista, jotka yhdessä mahdollistavat, että akkujen mustan massan sisältämistä arvokkaista aktiivimateriaaleista saadaan yli 95 prosenttia talteen.

Fortumin mekaaninen kierrätysprosessi on optimoitu täydentämään hydrometallurgista kierrätystä ja suunniteltu minimoimaan päästöt ja pöly. Käytöstä poistuneet litiumakut murskataan ja erotetaan jakeiksi kuten metalleihin, muoveihin ja mustaksi massaksi.

Lopulta musta massa toimitetaan Fortumin Harjavallan kierrätyslaitokseen, jonka hydrometallurgisessa prosessissa tuotetaan uusia kierrätettyjä raaka-aineita, joita voidaan käyttää uusissa akuissa.

Kuva: Fortumin mekaanisesti käsiteltyä akkumateriaalia.

Päivitetty