Lisätty todellisuus tulee siltarakentamiseen

Lisätyllä todellisuudella (AR) älypuhelin näyttää lähes valmista siltaa, johon sulautuu tietokoneen ympäristöön siirretty 3D-malli. Uusi digitekniikka auttaa löytämään sillasta myös mahdollisia ongelmakohtia ja helpottaa kommunikointia työmailla.

Rakennusyhtiö Kreaten tilaamissa opinnäytetöissä insinööriopiskelijat ovat tutkineet lisätyn todellisuuden hyödyntämistä siltojen rakentamisessa ja laadunvarmistuksessa. Kreaten siltakohteista tutkimukseen valikoituivat Läntinen Tarvonsilta Espoossa sekä Lauttasaaren silta Helsingissä.

Sijaintitieto ja 3D-malli yhdistyvät puhelimessa. Opinnäytetöiden tekijöiden käytössä oli Trimblen valmistama SiteVision-järjestelmä. Se on kädessä kulkeva laite, joka käyttää näyttönä tavallista älypuhelinta. Teknologia perustuu sijaintitiedon ja 3D-mallin yhdistämiseen.

Satelliittipaikannus ja puhelin yhdistää kameran välittämän todellisen maailman kuvan ja verkon virtuaalisen mallin sulavaksi näkymäksi, jota on mahdollista liikutella ja käännellä vapaasti. Paikannuksen tarkkuus on maastossa 2–3 senttimetriä.

Käytännön tutkimus osoitti, että 3D-mallin avulla on helppo esimerkiksi havainnoida mahdollisia törmäyksiä olemassa olevien rakenteiden ja suunnitelmien välillä. Lisäksi AR-teknologia helpottaa kommunikointia työmaalla, kun puhelimen näytöltä pystyy konkreettisesti näyttämään, mitä tarkoittaa.

Kreaten kehityspäällikkö Aki Kopran mukaan lisätty todellisuus mahdollistaa uudenlaisia tapoja työn suunnitteluun ja laadun varmistukseen. ’’AR-teknologian valttina on sen visuaalisuus ja havainnollisuus. Mallit saadaan tuotua helposti ja nopeasti maastoon niin työntekijöiden kuin työnjohdon käsiin, Kopra sanoo.

Tavoitteena on suunnitelma-aineiston moderni ja visuaalinen hyödyntäminen. Tulevaisuudessa AR-tekniikka voi olla käytössä esimerkiksi myös kaivinkoneen ohjaamossa. Odotuksia kohdistuu myös etäyhteyden hyödyntämiseen. Kopra visioi, että osa työmaakokouksista voitaisiin jatkossa hoitaa lähettämällä AR-järjestelmän kuvaa työmaalta kokouksen osallistujille etänä.

’’Jos työmaalla on runsaasti vanhoja rakenteita tai joudutaan esimerkiksi muuttamaan suunnitelmaa törmäysten takia, niin AR-järjestelmän avulla nähdään nopeasti vähintään vaadittavien töiden suuruusluokka’’, sanoo tuki- ja koulutuspäällikkö Kari Immonen SiteVisionin maahantuojalta Geotrimiltä.

Uudesta lisätyn todellisuuden AR-teknologiasta uskotaan olevan apua erityisesti suurilla työmailla, joissa rakennetaan uutta valmiiden rakenteiden rinnalle. Insinööriopiskelijoiden toisessa opinnäytetyössä tarkisteltiin AR-teknologiaa erityisesti laadunvarmistuksen näkökulmasta.

Kuva:  Älypuhelin yhdistetään akkukahvaan, joka vastaanottaa satelliittien lähettämää paikannustietoa. Matkapuhelin puolestaan on mobiiliverkon avulla yhteydessä Trimblen pilvipalveluun, josta 3D-malli ladataan puhelimeen. Akkukahvassa on myös etäisyysmittari. Kuva: Kreate.