Nokian myynti laski ja ReefSharkin nousi

Nokian verkkomyynti laski viimeisellä neljänneksellä viisi prosenttia 6,57 miljardiin euroon edelliseen vuoteen verrattuna. Positiivista oli kuitenkin 5G-verkoissa tärkeiden ReefShark-piiriratkaisujen toimitusmäärien parantuminen. Vuoden 2021 loppuun mennessä pitäisi siihen perustuvien laitteiden toimitusmäärien nousta jo 70 prosenttiin tuotetoimituksista.

Elokuussa aloittaneen toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin mukaan yritys ylitti 35 prosentilla toimitustavoitteensa ReefShark-pohjaisissa tuotteissa. Vuoden loppuun mennessä yritys pääsi jo  43 prosentin toimitusosuuteen. Hän uskoo lisäksi  että vuoden 2021 loppuun mennessä päästään jo 70 prosenttiin osuudesta.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark, Nokia

ReefShark-toimitusten kasvu on askel oikeaan suuntaan Nokian 5G-bisneksessä.  ”Kuten sanoin kolmannen vuosineljänneksen yhteydessä, olemme valmiita investoimaan niin paljon kuin 5G-teknologiajohtajuuden saavuttaminen edellyttää”, Lundmark toisti.

”Lisäksi uuden toimintamallimme toteutus edellyttää lisäinvestointeja 5G-tuotekehitykseen, mikä puolestaan tarkoittaa jossain määrin lyhyen aikavälin kannattavuuden uhraamista 5G-teknologiajohtajuuden ja pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi”, Lundmark taustoittaa.

Nokian viime vuoden liikevaihto laski kuusi prosenttia 21,86 miljardiin euroon, mutta liikevoitto parani kuutisen prosenttia runsaaseen kahteen miljardiin euroon. Yritys ei silti jaa viime vuodelta osinkoa vaan aikoo aiemmin ilmoitetun mukaan investoida lisää 5G- ja muihin uusiin ratkaisuihin.

Verkoissa laskua tuli pääasiassa Mobile Access – yksikön tuotteiden käyttöönotto- ja suunnittelupalvelujen vähenemisestä, jota tasoitti toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin mukaan uudempien 5G-radioverkkotuotteiden kysynnän kasvu.

Uusien 5G-radioverkkolaitteistojen kysyntä kasvoi samalla kun aiempien sukupolvien ratkaisujen kysyntä pieneni. ReefShark-toimitusten kasvu laski osaltaan tuotekustannuksia ja paransi 5G-tuotteiden bruttokateprosenttia.

Mobiiliradiotuotteiden parantunut kilpailukyky ja kustannusrakenne näkyivätkin Lundmarkin mukaan Mobile Access -liiketoiminnan parantuneena tuloksena viimeisellä neljänneksellä sekä koko vuonna.

Lisää: Nokian vuoden 2020 ja 10-12/2020 (LINKKI).

Kuvituskuva: Nokia