Teknologiateollisuudessa selkeä käänne – tilaukset kasvuun

Suomalaisessa teknologiateollisuudessa on tapahtunut käänne parempaan. Tilaukset kääntyivät vuoden lopulla selvään kasvuun, tilauskanta vahvistui ja myös tarjouspyyntöjen määrä hypähti ylöspäin. Epävarmuus sumentaa silti pidemmän ajan näkymiä ja erot yritysten välillä ovat suuria. Elektroniikka- ja sähköteollisuus kasvatti tilauksiaan vuoden lopulla 54 prosenttia kesään nähden.

Tuoreet tiedot kertovat, että suomalainen teknologiateollisuus – samoin kuin teollisuus maailmanlaajuisesti – on toipunut koronasta odotettua ripeämmin. Tilanteeseen liittyvästä epävarmuudesta kertoo kuitenkin, että vain vajaat 40 prosenttia suomalaisista teknologiayrityksistä arvioi koko vuoden liikevaihtonsa olevan suurempi kuin koronavuonna 2020.

’’Teknologiateollisuudessa ollaan tällä hetkellä suunnilleen samassa tilanteessa kuin vuosi sitten. Ennakkotietojen mukaan alan yritysten liikevaihto oli viime vuonna noin 83 miljardia euroa eli vajaat kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Uutinen on erittäin ilahduttava viime vuoden vaikeudet huomioon ottaen’’, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Tällä hetkellä heikko kysyntä vaivaa kuitenkin huomattavasti pienempää joukkoa yrityksiä kuin aiemmin. Yksittäisten yritysten tilanteissa on edelleen poikkeuksellisen suuria eroja. Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola  (kuvassa) sanoo kysynnän virkoamisen olevan pitkään toivottu uutinen, mutta jalat on syytä pitää maassa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka–joulukuussa euroina peräti 60 prosenttia enemmän kuin edellisellä kvartaalilla ja 21 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Tilauskertymäänsä paransivat kaikenkokoiset yritykset kaikilla teknologiateollisuuden toimialoilla. Neljännekselle osui myös muutamia arvoltaan erittäin suuria tilauksia, jotka osaltaan selittävät merkittävää tilauskertymän parantumista.

Myös tarjouspyyntöjen määrä kääntyi kasvuun vuodenvaihteessa. Tarjouspyyntöjä koskevan kyselyn saldoluku oli tammikuussa selvästi plussalla (+8), mikä kertoo kysynnän piristymisestä viime vuoden lopulla ja vuodenvaihteessa.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 10 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja neljä prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 joulukuussa. Loppuvuoden tilauskehityksen perusteella voidaan arvioida, että teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna suunnilleen samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Tiedot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n tilauskanta- ja henkilöstötiedusteluun sekä koronan vaikutuksia erityisesti selvittävään koronapulssikyselyyn. Yritysten vastaukset kerättiin tammikuussa.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus tilauksissa voimakasta kasvua

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2020 ennakkotietojen mukaan noin kuusi prosenttia verrattuna vuoteen 2019 noin 19 miljardiin euroon. Alan suurimmat tuotealueet ovat tietoliikennelaitteet, sähkökoneet ja terveysteknologia.

Vuoden loppupuolella eli loka-joulukuussa elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo nousivat selvästi edelliseen neljännekseen verrattuna. Tiedustelun mukaan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka–joulukuussa euroina peräti 54 prosenttia enemmän kuin heinä–syyskuussa ja 35 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019.

Elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 38 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 26 prosentti suurempi kuin vuoden 2019 joulukuussa. Tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan alkuvuonna 2021 arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna keskimäärin noin puoli prosenttia verrattuna vuoden 2019 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 37 400 eli noin 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisäksi kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo nousi loka–joulukuussa peräti 71 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Kone- ja metallituoteteollisuudessa kertyi viime vuonna liikevaihtoa kaikkiaan vajaa  33 miljardia euroa.

Teknologiateollisuus muodostuu kone-, metallilaite- ja metallien tuotannosta  sekä sähkö-, suunnittelu- ja it-alueesta. Helmikuusta alkaen uutena jäsenyhdistyksenä on myös Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry, jonka jäsenistö koostuu tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavista yrityksistä ja organisaatioista. Kyberala ry:n toiminnanjohtaja on Mika Susi, joka tulee myös osaksi Teknologiateollisuus ry:n organisaatiota.

Lisää: Talousnäkymät-raportti 1/2021 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Murata Finland