5G-broadcasting ehdolla television uudeksi jakelustandardiksi

5G-broadcasting-teknologia on vahvoilla television seuraavaksi broadcasting-teknologiaksi DVB-T2:n jälkeen. Nyt se on saanut eurooppalaisen ETSI-standardin, joka mahdollistaa laajamittaisen 5G-broadcasting-teknologiaan perustuvien päätelaitteiden ja infrastruktuurin suunnittelun. Käytännössä 5G-broadcastingia voitaisiin käyttää tulevaisuudessa täysiverisesti television broadcasting-jakeluun.

Eurooppalaisen tietoliikenteen ETSI:n (European Telecommunications Standards Institute) uuteen standardiin on koottu koko tekninen 5G-broadcastingin jakeluketju mukaan lukien päätelaitteet. Standardi perustuu viime vuonna 2020 valmistuneen 3GPP:n Release 16:n LTE-broadcasting ominaisuuksiin.

”5G-teknologiahan on yleisesti ottaen teknologia, joka mahdollistaa datan vastaanoton ja lähettämisen liikkuvaan kohteeseen. 5G-broadcasting on sen yksi sovellusalue, jossa dataa lähetetään point-to-multipoint eli broadcasting-periaatteella, jolloin itse vastaanottaminen ei vaadi tietoliikennekaistaa eli nettiyhteyttä. Tämä taas edelleen tuo hyötyjä niin kuvan ja äänen julkaisijoille kuin kuluttajalle”, toteaa liiketoiminnan kehityspäällikkö Juha Ourila Digitasta.

ETSI-standardointityöryhmässä on ollut mukana muun muassa EBU ja Qualcomm, ja standardi pohjautuukin vahvasti EBU:n tekemään pohjatyöhön. Standardin piiriin kuuluvat niin broadcasterit, verkko-operaattorit, päätelaitevalmistajat, kuluttajasovellukset kuin palveluoperaattoritkin. 5G- broadcasting mahdollistaa luonnollisesti myös nykyisten HybridiTV-palveluiden käytön ja kehittämisen edelleen.

”Digitalle yhtenä merkittävimpänä kohtana ovat standardit, jotka koskevat radiolähettimien laajaa peittoaluetta eli korkeita mastoja (High Power High Tower) hyödyntävää jakelua, joka on tunnetusti tehokkain tapa jaella sisältöjä suurille yleisöille”, kertoo Digitan tv- ja videojakeluliiketoiminnasta vastaava johtaja Teppo Ahonen.

”Korkeiden mastojen hyödyntäminen tarkoittaa käytännössä video- ja audiolähetysten jakelua samanlaisessa harvassa korkeiden mastojen huoltovarmistetussa verkossa kuin tämänhetkiset AntenniTV- ja FM-radiolähetykset”, jatkaa Ahonen. Lisäksi standardi pitää sisällään määrittelyt muun muassa liikkuvaan vastaanottoon kuten autoradioon sekä vastaanottoon ilman 5G-puhelinliittymää.

Silti kannattaa muistaa, että vaikka 5G-broadcasting onkin hyvissä asemissa, on maailmalla myös muita uusia vastaavia teknologioita kuten esimerkiksi ATSC (Advanced Television Systems Committee). Kuten nykyinenkin TV-jakeluteknologia DVB-T, niin myös 5G-broadcasting ja muut broadcasting-teknologiat tarvitsevat radiotaajuuksia ja tulevaisuuden kannalta yksi olennaisista kysymyksistä on taajuuspolitiikka ja salliiko se jatkossakin eri teknologioiden kilpailla keskenään vai suljetaanko sen avulla käytännössä teknologioita ja yrityksiä pois markkinoilta.

Kuvituskuva: Digita pilotoi parhaillaan uutta 5G-broadcasting-tekniikkaa pääkaupunkiseudulla. Lisää aiheesta Uusiteknologia.fi:n uutisesta 18.9.2020 (LINKKI).

Päivitetty