Suomi valjastaa bitit ilmastonmuutoksen torjuntaan

Suomi aikoo ottaa bitit käyttöön ilmastonmuutoksen torjunnassa uuden ICT-ilmastostrategian mukaan. Liikenne- ja viestintäministeriön strategiaohjelmaan on koottu keinoja, joilla ICT-alan hiili- ja ympäristöjalanjälki voidaan pienentää ja saada digitalisaation kaikki hyödyt käyttöön. Samalla ICT kasvattaa energiankulutusta ja sitä kautta hiilijalanjälkeä.

Viestintäverkot, datakeskukset ja älylaitteet kuluttavat sähköä ja materiaaleja. ICT-alan osuus maailman sähkönkulutuksesta on arviolta noin 4-10 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöt noin 3-5 prosenttia. Silti ICT-alalla on paljon potentiaalia vähentää muiden alojen, kuten liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Digipalvelut mahdollistavat esimerkiksi älykkään liikenteen ohjauksen ja tekevät joukkoliikenteestä houkuttelevampaa sujuvoittamalla vaihtoyhteyksiä.

Koronapandemian aikana on nähty käytännössä, kuinka etätyö ja -kokoukset voivat korvata liikennettä.

Uudet teknologiat, kuten tekoäly, robotiikka ja automatisoidut järjestelmät herättävät tulevaisuudessa toivoa ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisijoina. Esimerkiksi tekoälyä on jo alettu hyödyntää eri prosessien energian- ja materiaalinkulutuksen vähentämiseksi.

Uusia teknologioita kehitettäessä on kiinnitettävä myös entistä enemmän huomiota niiden omaan energian- ja materiaalienkulutukseen.

Suomen uuden ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmisteli työryhmä, johon kuului yritysten, julkishallinnon ja järjestöjen sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajia.

Strategia viimeisteltiin liikenne- ja viestintäministeriössä tammikuussa 2021 päättyneen työryhmän loppuraporttia koskevan lausuntokierroksen jälkeen.

Uutta ICT-strategiaa aiotaan panna toimeen usealla eri taholla niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Sen toteutumista seuraa Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tämän tueksi järjestetään vuosittainen foorumi.

Suomen kuusi kohtaa kohti ekologisesti kestävää digitalisaatiota

  1. ICT-infran energiatehokkuus ylös ja hiilettömät sähkönlähteet käyttöön
  2. Datatalous ilmastoystävälliseksi
  3. Laitteiden käyttöikä pitemmäksi ja arvometallit kiertoon
  4. Kokonaiskuva digitalisaation ympäristövaikutuksista
  5. Kuluttajat tietoisiksi ympäristövaikutuksista
  6. Nousevien teknologioiden kuten AI, robotiikka ja automaatio hyödyntäminen

Lisää: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:4 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock