Suomalaiset patentoivat kasvavasti – Nokia edelleen suurin

Suomalaisten yritysten vuonna 2020 tekemät patenttihakemukset Euroopan patenttivirastolle kasvoivat voimakkaimmin sitten vuoden 2014. Eniten kasvoi digitaalisen viestinnän (+37 %) ja tietotekniikan (+19 %) aloilta haettujen patenttien määrä. Yrityksistä Nokia oli Suomen suurin patenttien hakija. 

Euroopan patenttivirastolle (EPO) vuonna 2020 jätettyjen suomalaisten patenttihakemusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 11,1 prosenttia. Suomi on nyt viiden eniten patentoineen maan joukossa väkilukuun suhteutettuna.

Suomesta hakemuksia jätettiin viime vuonna 1 895 (2019: 1 705) kappaletta. Samalla pysähtyi myös Suomen edellisvuosien laskeva kehitys (-1,3 % vuonna 2019 ja -3,8 % vuonna 2018).  Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistuista EPO:n vuoden 2020 patenttitilastoista.

Suomesta jätettyjen hakemusten määrä kasvoi viime vuonna voimakkaammin kuin missään EPO:lta eniten patentteja hakeneessa 20 maassa. Kasvu perustuu suurelta Nokian ja muun digitaalisen viestinnän 36,7 % nousuun vuoteen 2019 verrattuna.

Myös tietotekniikka-alan nousu (+18,6 %) toiseksi aktiivisimmaksi patenttien hakijaksi vauhditti kasvua. Suomessa nämä alat nousivat enemmän kuin EPO:n alueella keskimäärin.

Suurimpana patentoijana Nokia jätti 826 hakemusta, mikä on 12,7 % enemmän kuin vuonna 2019. EPO:n suurimpien hakijoiden joukossa Nokia oli 16. sijalle (2019 sijalla 20). Suomen listalla Nokian jälkeen listalla olivat Kone (105 hakemusta), Valmet (65), Stora Enso (43) ja VTT (35). Mukana oli kuitenkin pienemmistä mm. silmikkokehittäjä Dispelix ja ALD-osaaja Picosun.

Top 10 maat: Kiina ja Etelä-Korea kasvoivat nopeimmin

Europan patenttiviraston EPO:n patenttihakemusten kokonaismäärä pysyi vuonna 2020 hyvin vakaana. Laskua edellisvuodesta oli vain 0,7 prosenttia. Kuitenkin alueiden ja toimialojen välillä tapahtui huomattavia muutoksia. EPO vastaanotti yhteensä 180 250 patenttihakemusta, mikä oli hieman alle vuonna 2019 saavutetun ennätystason (181 532).

Hakemusmäärissä johtavat maat olivat Yhdysvallat, Saksa, Japani, Kiina ja Ranska. Kymmenen eniten patentteja hakeneiden maiden joukossa eniten nousi kiinalaisten (+9,9 %) ja eteläkorealaisten (+9,2 %) hakemusten määrä. Sitä siivittivät Huwei ja Samsung ja LG. Tilanne oli sama myös vuonna 2019.

Sitä vastoin yhdysvaltalaiset patentinhakijat, joiden osuus on neljännes kaikista EPO:n hakemuksista, jättivät 4,1 prosenttia vähemmän hakemuksia vuonna 2020. Eurooppalaisten yritysten patenttihakemusten määrä laski 1,3 prosenttia  ja japanilaisten hakemusten määrä 1,1 prosenttia.

Maittain tarkasteltuna eurooppalaisten hakemusten määrät muuttuivat merkittävästi. Euroopan suurimman patenttien hakijamaan, Saksan, hakemukset laskivat viime vuonna 3,0 prosenttia. Suomen lisäksi patenttihakemusten määrä kasvoi selvästi myös Ranskassa (+3,1 %) ja Italiassa (+2,9 %). Euroopan kymmenen suurimman patenttien hakijamaan joukossa suurin lasku tapahtui Alankomaissa (-8,2 %) sekä Isossa-Britanniassa (-6,8 %). Tanskasta ja Ruotsista tehdyt patenttihakemukset pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2019. Siitä huolimatta esimerkiksi Ericsson hakemusmäärä oli viiem vuonna 1634.

Lisää:  Euroopan patenttivirasto EPO:n vuoden 2020 patenttitiedot (LINKKI).