Teknologiateollisuus jakautuu kahtia

Teknologiateollisuuden järjestötoiminta jakautuu kahteen eri yhdistykseen, joista toinen ottaa vastuulleen valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta. Uusi Teknologiateollisuuden työnantajat ry aloittaa toimintansa elokuussa.

Nykyinen Teknologiateollisuus ry vastaa jatkossa työmarkkina- ja elinkeinopoliittisesta vaikuttamisesta ja auttaa uuteen työnantajayhdistykseen kuulumattomia yrityksiä työsuhdeasioissa sekä mahdollisten yrityskohtaisten työehtosopimusten neuvottelemisessa.

 

Erosta huolimatta Teknologiateollisuus tekee uuden työnantajayhdistyksen kanssa tekee yhteistyötä. Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n perustava kokous pidettiin jo keskiviikkona 24.3.2021. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä, hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell Normet Oy:stä.

Teknologiateollisuuden uusi järjestörakenne tarjoaa yrityksille kaksi vaihtoehtoa tes-sopimiseen: valtakunnallisen tai yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Tavoitteena on edistää työpaikoilla tapahtuvaa sopimista niin yrityskohtaisilla sopimuksilla kuin lisäämällä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia valtakunnallisissa työehtosopimuksissa.

”Uudella rakenteella Teknologiateollisuus ja uusi työnantajayhdistys pystyvät vastaamaan entistä paremmin erilaisten jäsenyritysten palvelutarpeeseen, ja laajan jäsenkunnan ääni saadaan aiempaa paremmin kuuluviin. Muutos vauhdittaa työpaikoilla tapahtuvaa sopimista. Lisäksi järjestely mahdollistaa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyyden yrityksille, jotka eivät koe tarvetta kuulua valtakunnallisten tes-palvelujen piiriin”, tähdentää Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja Marjo Miettinen (kuvassa)

Teknologiateollisuus suosittelee, että jäsenyritykset lisäisivät myös henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ottamalla henkilöstön edustajan mukaan yrityksen päätöksentekoon yrityksen toimintaan sopivalla tavalla, mikäli tätä käytäntöä ei vielä ole. Suositus koskee vähintään 50 henkilöä työllistäviä teknologiayrityksiä.

TIETORUUTU: Teknologiateollisuus ry:n toiminta jakautuu kahteen yhdistykseen. Nykyinen Teknologiateollisuus ry lopettaa valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen, ja vastuu valtakunnallisista tes-neuvotteluista siirtyy uuteen yhdistykseen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn. Teknologiateollisuus ry vastaa jatkossa työmarkkina- ja elinkeinopoliittisesta vaikuttamisesta ja auttaa uuteen työnantajayhdistykseen kuulumattomia yrityksiä työsuhdeasioissa sekä mahdollisten yrityskohtaisten työehtosopimusten toteutuksessa. Sopimustoiminnan uusi järjestely on voimassa seuraavalla neuvottelukierroksella.