Satelliittipaikannukseen laatua ja häiriöttömyyttä

Laadukas satelliittipaikannus on entistä elintärkeämpää monille kriittisille toiminnoille, joten tarpeet varmistamiseen ovat kasvaneet. Siihen tuo ratkaisun GNSS-Finlandin uusi laadunvalvontapalvelu, jolla voidaan monitoroida tarkasti satelliittipaikannussignaaleista poikkeamia.  Palvelua voivat hyödyntää niin viranomaiset, yritykset kuin kansalaisetkin.

Uudesta laadunvalvontapalvelusta voi katsoa GNSS-signaalien saatavuuden tai tarkistaa satelliittipaikannuksen suorituskyky tietyllä alueella. Ratkaisu perustuu radiosignaalien käyttöä Suomessa koordinoivan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaamaan ja rahoittamaan tutkimukseen.

Palvelun tietoja voidaan integroida myös muihin, esimerkiksi lentoliikenteen käyttämiin tilannekuvajärjestelmiin. He voivat poimia GNSS-laatutiedon GNSS-Finland-palvelusta, jolloin heidän ei tarvitse investoida omiin valvontajärjestelmiin.

’’Viime vuosina olemme nähneet suurta kiinnostusta tällaiseen palveluun, jonka kautta kuka tahansa voisi reaaliajassa monitoroida vastaanotettujen GNSS-signaalien laatua’’, kertoo Maanmittauslaitoksen tutkimuspäällikkö Zahidul Bhuiyan, joka johti GNSS-Finland-projektia.

Viranomaisten ja tutkijoiden lisäksi palvelua voi käyttää kuka tahansa. Sieltä voi katsoa GNSS-signaalien saatavuuden tai tarkistaa satelliittipaikannuksen suorituskyvyn alueellaan.

Satelliittipaikannusta hyödynnetään yhteiskunnan monilla kriittisillä sektoreilla, kuten pelastustoiminnassa sekä logistiikassa maalla, merellä ja ilmassa. Myös monet älypuhelinten sovellukset tarvitsevat satelliittipaikannusta.

Globaaleja satelliittipaikannusjärjestelmiä ovat nykyisin yhdysvaltalainen GPS, eurooppalainen Galileo ja venäläinen GLONASS sekä kiinalainen BeiDou.

Uutta GNSS-palvelua jatkokehittämällä voitaisiin monitoroida laajemmin myös GNSS-aikaa tai vertailla paikannustarkkuutta, kun käytetään erilaisia järjestelmien ja signaalien yhdistelmiä.  Sovellukseen voitaisiin tuoda myös rajapintojen kautta myös muiden toimijoiden dataa.

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä GNSS-Finland-palvelu perustuu alkuaan 1990-luvulla perustetun FinnRef-verkon GNSS-asemiin, joiden avulla voidaan monitoroida satelliittipaikannusjärjestelmiä ja niiden eri taajuuksien signaalien laatua.  FinnRef modernisoitiin ja tihennettiin vuosina 2012–2014 ensin parinkymmeneen asemaan, sekä edelleen noin 50 aseman laajuiseksi vuosina 2017-2018.

Lisää: GNSS-Finland-palvelun taustaa (LINKKI) ja tietoa Euroopan GNSS-palvelusta (LINKKI).

Kuvituskuva: ESA Galileo