Kvanttiosaajat tiivistävät yhteistyötään

Kvanttiteknologia on yksi tulevaisuuden avainteknologioista, josta toivotaan Suomessakin kasvualuetta. Valtiovalta on tukenut jo ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentamista ja nyt Aalto ja Helsingin yliopistot sekä VTT perustavat uuden osaamiskeskittymän suomalaisen kvanttitieteen ja -teknologian kehittämiseksi.

Tiukkeneva yhteistyö on yhteisön mukaan ainoa keino menestymiselle yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Uuden InstituteQ-osaamiskeskittymän tarkoituksena on koota alan kansallinen tutkimus, koulutus ja kaupallinen osaaminen.

”Haluamme koordinoida kansallista tutkimustyötä, toiseksi tarjota parasta mahdollista koulutusta sekä yliopistoissa että teollisuuden koulutusohjelmissa ja kolmanneksi edistää innovaatioiden syntymistä”, sanoo Aalto-yliopiston professori Jukka Pekola.

InstituteQ avaa myös globaalin ikkunan suomalaiselle kvanttiosaamiselle ja helpottaa uutta, kansainvälistä yhteistyötä. ”Haluamme osallistaa ja kutsua yhteistyöstä kiinnostuneet toimijat, niin yritykset kuin instituutiotkin, ympäri Suomea liittymään mukaan ekosysteemiimme”, sanoo VTT:n kvanttiteknologioista vastaava päällikkö Himadri Majumdar.

Kuva: VTT

Jo ennestään Aalto-yliopistolla, Helsingin yliopistolla ja VTT:llä on entuudestaan pitkä kokemus kvanttitieteen ja -teknologian tutkimuksesta, opetuksesta ja kaupallistamisesta. Niiden osaamisalueita ovat kvantti-informaatio, uudet kvanttimateriaalit ja erilaiset kvanttilaitteet ja -sensorit, jotka mahdollistavat äärimmäisen herkän mittaamisen ja havaitsemisen.

Alan kasvu ja kehitys vaativat tulevina vuosina merkittävässä määrin lisää erityiskoulutuksen saanutta työvoimaa. Pelkästään McKinsey-konsulttiyhtiön arvion mukaan globaalin kvanttilaskentamarkkinan arvo voi olla vuoteen 2035 mennessä jopa triljoona dollaria.

”Koulutusresurssien yhdistäminen ja kansallinen koordinointi mahdollistavat monipuolisemman koulutustarjonnan, ja sitä kautta osaamisen laajentamisen ja kasvattamisen”, kertoo Helsingin yliopiston professori Sabrina Maniscalco.

Suomessa rakennetaan jo ensimmäistä kvanttitietokonetta tutkimuskeskus VTT:n johtamassa yhteishankkeessa, jossa on mukana myös suomalainen kvanttitietotekniikan IQM-yritys.  Laajemminkin meillä on vahva kansallinen alan toimintaympäristö, johon kuuluvat esimerkiksi Espoon OtaNano-tutkimusinfrastruktuuri ja QTF-huippuyksikkö.

Lisää:  InstituteQ-osaamiskeskittymäuutinen (LINKKI) ja aiemmat kvanttitekniikan uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: Iso osa kvanttitutkimuksesta tehdään lähellä absoluuttista nollapistettä, lämpötilan alarajalla. Kuva: Matt Allinson/ Aalto-yliopisto.