Oulu pilotoi AR-tekniikkaa koulun 5G-verkossa

Oulun kaupunki pilotoi 5G:n ja lisätyn todellisuuden hyödyntämistä paikallisessa Hiukkavaaran koulussa. Pilotti on osa ilmiöoppimisen ”Kestävä tulevaisuus” -teemaa, ja tavoitteena on syventää oppimista rikastamalla sitä uuden teknologian mahdollistamilla keinoilla. 

Hiukkavaaran koulun oppilaille tuodaan uuden lisätyn todellisuuden ja 5G-yhteyksien välityksellä nähtäville sellaisia luonnonilmiöitä, joihin oli ennen 5G-aikaa mahdollista tutustua lähinnä oppikirjoista. Pilotti toteutetaan huhti-toukokuun aikana.

Lisättyä todellisuutta tuodaan koulussa oppimisen pesiin, sinne missä oppilaat toimivat muutenkin. Oppimisympäristöön rakennetaan rinnakkainen maailma, jonka maisemat poimitaan suoraan opetussuunnitelmasta. 5G-tablettien ja nopean 5G-yhteyden avulla oppilaat pääsevät tutkimaan tuota maailmaa.

”Lisätty todellisuus on joustava teknologia, jonka avulla voimme tuoda erilaiset ilmiöt toiminnallisella tavalla syventämään oppimista. Tavoitteena on, että oppilaiden motivaatio opetettaviin asioihin kasvaa ja teknologia tukee oppimista uudella tavalla”, Hiukkavaaran koulun rehtori Anne Moilanen selvittää.

Pilotin toteuttavat teleoperaattori DNA:n lisäksi BusinessOulu, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimi, Oulun Digi ja Hiukkavaaran koulu sekä ohjelmistoalustaa kehittävä oululainen Playsign. DNA on toteuttanut Hiukkavaaran kouluun 5G-sisäkuuluvuuden 3,5 GHz-taajuudella sekä tarjonnut tabletit 5G-yhteyksien kera oppilaiden käyttöön.

5G-teknologian mahdollisuuksia halutaan hyödyntää Oulun kaupungissa myös laajemmin, vastaava pilotti on suunniteltuna myös Oulun pääkirjastoon alkusyksystä.

”5G luo liiketoimintamahdollisuuksia uusillekin toimialoille osana muuta digitalisaatiokehitystä”, BusinessOulun yhteyspäällikkö Heikki Huhmo sanoo.

BusinessOulu toimii kaupungissa yhteiskehittämisen fasilitoijana ja haluaa tarjota yrityksille pilotointi- ja kokeilumahdollisuuksia aidoissa ympäristöissä yhdessä kumppaneiden kanssa. Vastaava 5G/AR-pilotti on suunniteltuna myös Oulun pääkirjastoon alkusyksystä.

Arkistokuva: Playsign