Pienet kunnat kärkeen kiinteissä laajakaistoissa

Nopeita kiinteitä yhteyksiä rakennetaan Suomessa kasvavaan tahtiin ja Traficomin uusimman selvityksen mukaan niitä rakennetaan kunnan asukaslukuun suhteutettuna eniten juuri suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Uudessa selvityksessä parasta luokkaa olivat Lumijoki ja Pyhäjoki, jotka saivat 4,5 tähteä kiinteiden yhteyksien tarjoamisesta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on luonut alueellisen vertailun havainnollistamiseksi kuntakohtaisen laajakaistaluokituksen. Lisäksi tähtiluokitus on tehty erikseen sekä kiinteiden yhteyksien että mobiiliyhteyksien tilanteelle. Eli kukin kunta saa tähtiä erikseen sekä kiinteälle että langattomalle laajakaistalle asteikolla 1-5.

Monilta osin pienempien kuntien panostukset kiinteän verkon tilanteessa johtuu aktiivisista valokuituosuuskunnista, jotka ovat rakennuttaneet alueellisia valokuituverkkoja esimerkiksi laajakaistatuen avulla.  ”Kärkipään alueilla kunnat ovat olleet aktiivisessa roolissa tukemassa valokuituverkon rakentamista”, kertoo Trafivomin erityisasiantuntija Elina Pallas.

Matkaviestinverkon tähtiluokituksessa näkyy myös nopeiden 5G-verkkojen rakentuminen. Tosin 5G-verkkoa on ensimmäisenä rakennettu pääosin kaupunkialueille. Silti täydet 5 tähteä matkaviestinverkon luokituksessa saa jo kymmenen kuntaa. Ne  ovat tosin suurempia kaupunkeja ja niiden ympärillä olevia asutuskeskittymiä.

Digitalisaation ulottuessa yhä useammalle elämänalueelle riittävän laadukkaat yhteydet ovat kunnille entistä tärkeämpiä. Sen on opettanut myös Korona-aika, joka on vienyt etätyöt koteihin tai jopa toiselle puolelle Suomea. Parannettavaa edelleen kuitenkin on, sillä 40 prosentissa Suomen kunnista jäädään kiinteän verkon osalta alle kaksi tähden ja jopa mobiiliverkkoissa kahden tähden kuntia on alle viidennes Suomen kunnista.

Lisää: Suomen kiinteän ja mobiiliverkon laajakaistasaatavuus taulukkomuodossa maakunnittain ja kunnittain (LINKKI,ods) ja Monitor-karttapohjalta kunnittain (LINKKI) sekä aiempi uutinen

Taustaa: Kiinteiden ja mobiiliyhteyksien tähtien taustat

Laajakaistaluokituksen laskenta: Kiinteiden yhteyksien luokituksessa kunnille annetaan tähtiä 1-5 sen mukaan, miten hyvin kunnan kotitalouksiin on saatavilla nykyiset ja tulevaisuuden palvelut mahdollistavia kiinteitä laajakaistayhteyksiä (laskeva nopeus vähintään 100 Mbit/s) ja miten paljon nopeampia yhteyksiä ovat kuluttajat ottaneet käyttöön (väh. 30 Mbit/s liittymät). Päästäkseen 5 tähteen lähes kaikilla kunnan kotitalouksilla on oltava käytössään 100 megainen liittymä.

Mobiiliyhteyksien luokituksessa keskitytään mobiiliyhteyksien pääominaisuuteen eli niiden käyttöön rakennusten ulkopuolella. Lisäksi huomioidaan erikseen 300 megainen peitto, koska matkaviestinverkon enimmäisnopeudet ovat harvemmin käytännössä saavutettavissa. Laskennassa painotetaan 100 megan ja 30 megan tiepeittoja, mutta siinä otetaan huomioon myös 100 megan ja 300 megan kotitalouspeitot. Viiteen tähteen päästäkseen kunnassa on oltava kattava 100 megan tiepeitto ja mittava 300 megan kotitalouspeitto.

Kuvituskuva: Sonera/Telia