Pelialan kasvu jatkui koronasta huolimatta

Suomalaisen pelialan etujärjestö Neogames on julkaissut raportin, jonka mukaan pelialan liikevaihto kasvoi viime vuonna yhdeksän prosenttia 2,4 miljardiin euroon. Koko ala on selvinnyt pandemiasta toistaiseksi kohtuullisen hyvin. Väkeä yritykset työllistävät  kaikkiaan Suomessa 3600, joista 28 prosenttia on rekrytoitu ulkomailta.

Suomen peliala ylsi koronavuodesta huolimatta jo kuudennen kerran yli kahden miljardin euron liikevaihtoon. Tulostakin syntyi puoli miljardia euroa, kertoo Neogamesin tilastot.

“Useita muita luovia aloja vakavasti häirinnyt pandemia ei vielä viime vuonna vaikuttanut pelialaan, koska peleillä on maailmanlaajuinen digisisältöjä janoava asiakaskunta eivätkä pelit ole sidottuja aikaan tai paikkaan”, kommentoi Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen.

“Toki pelialakin on pandemiasta jonkin verran kärsinyt. Etätyö on ollut haastavaa, mutta mahdollista. Studioiden määrä on lievässä laskussa, vaikka kaikki muut mittarit ovatkin positiivisia”, Hiltunen sanoo.

Vuonna 2020 pelialan perushaasteet jatkuivat ja korostuivatkin joiltain osin. Neogamesin raportin mukaan pula osaavasta työvoimasta ja etätyön haasteet sekä luovassa työssä että liiketoiminnan kehittämisessä ovat aiheuttaneet edelleen viivytyksiä ja vaikeuksia uusien pelien valmiiksi saattamisessa.

”Suomen pelialan liikevaihto on vakiintunut viime vuosien runsaaseen kahteen miljardiin euroon. Seuraava kehitysaskel on täysin mahdollinen. Se voitaisiin ottaa ripeästi työvoiman saatavuutta ja muita panoksia lisäämällä. Suomi on edelleen maailmanlaajuisesti erittäin houkutteleva peliteollisuuden keskus’’, kommentoi Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen.

Suomessa syntyi uusia pelejä vuonna 2020 noin sata. Samalla pelialan “keskiluokka” on silti kasvanut merkittävästi ja vuoden 2020 lopussa Suomen kahdesta sadasta pelistudiosta peräti 46 studiota ylsi jo yli miljoonan euron liikevaihtoon. Se on 12 studiota enemmän kuin edellisen raportin tarkasteluvuonna 2018. Neogamesin raporttiin oli haastateltu 134 suomalaista pelistudiota.

Väkeä peliala työllisti 3 600 vuonna 2020. Näistä 28 prosenttia oli ulkomaalaisia ja 22 prosenttia naisia. Runsaan vuoden sisällä pelialalle odotetaan tarvittavan 400 – 1 000 uutta työntekijää. Monenlaisten luovien tekijöiden työpanosta tarvitaan yhä enemmän niin pelistudioissa kuin alihankkijoillakin.

Lisää:  Suomen pelialan 2020 -raportti (LINKKI)