Uuden sukupolven anturiverkko saastemittauksiin – mukana videolinkki

Helsingin kaupungin johtamassa kehityshankkeessa on tutkittu uudenlaista tapaa mitata paikallisia ilmansaasteita. Ratkaisu perustuu kiinteiden mittauspisteiden lisäksi kaupunkilaisten kantamiin mittauslaitteisiin ja tietomallinnukseen. Mukana video projektista.

Helsingissä paikallisia ilmansaastepitoisuuksia mitataan jo ennestään HSY:n ylläpitämän kiinteän mittalaiteverkoston, mutta myös kaupunkilaisille jaettavilla kannettavilla antureilla, joiden avulla saadaan katettua myös erilaisia arjen kulkureittejä.

“Asukkaiden osallistaminen ja kannustaminen pohtimaan oman asuinympäristön ilmanlaatuun sekä laajemminkin päästöihin vaikuttavia arjen valintoja on hankkeen ytimessä“, sanoo Hope-hankkeen projektipäällikkö Jussi Kulonpalo Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta.

Hope-anturilla mitataan käyttäjän altistumista hiilimonoksidille, typpimonoksidille, otsonille ja pm2,5- ja pm10-hiukkasille, sekä ympäristömuuttujia, kuten lämpötilaa ja kosteutta. Kuva:  Helsingin ylopisto / Megasense (LINKKI).

Healthy Outdoor Premises for Everyone Hope-hanke on osa Helsingin yliopiston Megasense-ohjelmaa, ja taustalla on kumppaniverkosto, joka tuo yhteen Helsingin yliopiston, Helsingin kaupungin, Ilmatieteen laitoksen sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) osaamisen.

Megasense-tiimin kannettavat Hope-anturit muodostavat yhteyden käyttäjän älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta. Tiedot siirtyvät kännykkäyhteyden kautta Helsingin yliopiston  IoT-tietojärjestelmään.

EU:n tukemaan HOPE-hankkeeseen on osallistanut lähes 150 kaupunkilaista sekä kaksi koulua ja päiväkotia pilottialueilla Jätkäsaaressa, Vallilassa sekä Pakilassa.

Viimeinen hankkeen mittauskampanja yhdessä kaupunkilaisten kanssa käynnistyi Vallilassa ja Jätkäsaaressa huhtikuussa 2021 jatkuen vielä kuluvan kesän yli.

”Monipuoliset ilmanlaatumittaukset pääkaupunkiseudulla ovat testialusta uusille havainnoille. Kaupunkilaisten mukana henkilökohtaista altistusta mittaavat liikkuvat anturit auttavat tutkijoita löytämään ns. ”hotspotteja”, joissa ilmanlaatu on huomattavasti huonompi. Yhteistyössä kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa Helsingin ilmanlaadusta saadaan entistä tarkempi kuva”, sanoo professori Tuukka Petäjä Helsingin yliopistosta.

Terveydelle haitallisista ilmansaasteista on haettu myös tarkempaa tietoa uudella ilmanlaatuindeksillä. Helsingin yliopiston kehitystyö on tuonut uusien ilmanlaatua paremmin kuvaavien parametrien sisällyttämisen ilmanlaatuindeksiin. Ilmanlaatuindeksi on maailmanlaajuisesti standardisoitu mittari ilmansaasteiden terveysvaikutusten arvioinnissa (WHO 2017).

EU:n Urban Innovative Actions -ohjelman rahoittamassa HOPE-hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Vaisala Oyj, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Ilmatieteen laitos, UseLess Company Oy sekä Forum Virium Helsinki.

Lisää: Hope-hanke (LINKKI) ja Hope-anturi (LINKKI, youtube-video) ja kännykkäsovellus (LINKKI) ja aiempi 25.4.2019 uutinen Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuva: Kannettava anturi kiinnitettynä reppuun sekä sen tarjoama ilmanlaatutieto mobiilisovelluksessa. Kuva: Helsingin kaupunki.

Päivitetty