Saksalainen innovaatiojätti rantautuu Turkuun

Suomen meriklusterin soveltava tutkimus ja tuotekehitys monipuolistuu, kun saksalainen Fraunhofer asettuu Novia-ammattikorkeakoulun Turun Aboa Maressa -kampukselle. Uusi tutkimusyksikkö keskittyy uusien merenkulun älykkäiden teknologioiden tutkimukseen, tuotekehitykseen ja testaamiseen sekä simulointiin.

Uudessa tutkimusyksikössä yhdistyvät Fraunhofer CML:n teknologiaosaaminen ja Novian merenkulun kokemus. Yksikön johtaja Mirva Salokorpi Noviasta on innoissaan uudesta avauksesta suomalaisessa innovaatiokentässä.

Mirva Salokorpi, Novia. Kuva: Heidi Pelander.

Salokorven mukaan harva tutkimustalo maailmassa pystyy ottamaan huomioon sekä käyttäjän että teknologian näin laajasti. Uusi tutkimusyksikkö keskittyy merenkulun älykkäiden teknologioiden lisäksi merenkulun erilaisiin simulaatiot, joista sekä Novialla että Fraunhofer CML:llä on vahvaa osaamista.

’’Kehitämme Fraunhoferin kanssa eurooppalaista simulaatiokeskusverkostoa koulutus- ja tutkimuskäyttöön. Hyödynnämme verkostoa tutkimushankkeissa’’ Salokorpi kertoo.

Yksikön kolmas teema on merenkulun digitaaliset kaksoset. Niillä tarkoitetaan laivan, laivan osan, sataman tai väylän virtuaalista kopiota, jonka avulla voidaan tarkastella esimerkiksi eri järjestelmien toimintaa tai energiankulutusta.

Hans-Christoph Burmeister, Fraunhofer CML Kuva: Oliver Vonberg

Turkuun tuleva Fraunhofer CML on osa Fraunhofer-säätiötä, joka on Euroopan vahvin soveltavan tutkimuksen organisaatio, jolla on 75 eri teknologia-aloille erikoistunutta instituuttia ja laaja yhteistyöverkosto ympäri maailman.

Uusi tutkimusyksikkö tekee yhteistyötä Novian lisäksi Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Uuden yksikön toinen johtaja Hans-Christoph Burmeister Fraunhofer CML:stä on mielissään siitä, että kaikki alueen korkeakoulut haluavat olla toiminnassa mukana.

Tutkimusyksikkö aloittaa viiden vuoden sopimuksella. CML:n Burmeisterin mukaan sitten arvioidaan, onko yksikkö onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa soveltavan tutkimuksen kentällä. Hän toivoo, että viiden vuoden päästä yksikössä työskentelisi 10–15 tutkijan tiimi.

Novian Salokorven mukaan viiden vuoden tavoitteita ovat mittavan projektisalkun kerryttäminen, tunnettuus Euroopassa sekä vilkas yhteistyö Suomen meriklusterin yritysten kanssa. Hän toivoo, että yksikkö juurtuisi Turkuun pysyvästi.

Salokorpi korostaa, että uusi yksikkö keskittyy soveltavaan tutkimukseen ja tekee yhteistyötä Suomen meriklusterin yritysten kanssa. Yksi näistä on Meyer Turku, jonka tuotantojohtaja Mika Heiskasen mukaan tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyö eri toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Meyer Turun Heiskanen arvelee, että Meyerin tuleva yhteistyö tutkimusyksikön kanssa liittyy risteilylaivojen automatisaatioon ja tuotteiden digitalisaatioon. Hän uskoo, että paikallinen yksikkö voi avata Suomen meriklusterin yrityksille ovia yhteistyöhön myös Fraunhofer-säätiön muiden instituuttien kanssa.

Kuva: Fraunhofer CML:n etäohjattua operointia virtuaalitodellisuudessa, kuva/Ohligschlaeger.