Traktoriin etäohjaus 5G-verkon kautta – dronet avuksi

Maaseudun täydentäviä uusimpia tietoliikenneverkkoratkaisuja ja älymaatalouden teknologioita on testattu Saarijärven Tarvaalan biotalouskampuksella Oulun yliopiston koordinoimassa Priority-tutkimushankkeessa.  Testien ajaksi Saarijärvelle rakennettiin paikallinen 5G-verkko käytännön testejä varten.

”Viikko oli intensiivinen ja teknisesti monimuotoinen harjoitus. Asioiden saaminen teknisesti toimimaan vaati säätämistä ja kokeilua. Vaikka tutkittavaa jäikin jäljelle, olennaiset asiat toimivat: traktori kulki ja dronet lensivät, sensoritietoa saatiin kerättyä ja esitettyä”, sanoo Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskuksen (CW) tutkimuspäällikkö Harri Posti.

Valtra-traktoria ohjataan testissä verkon yli etäohjaamosta käsin.

Tarvaalassa testattiin älymaatalouden teknologioita, esimerkiksi paikallisen 5G-tukiasemaverkon tiedonsiirtoa, traktorin etäohjausta, robottinavetan sisällä olevia antureita, drone-teknologian hyödyntämistä datan keräykseen sekä vierasesineiden ja lannoitteen levittämisen tunnistamista tekoälyn avulla. Apua toivat tekoälyn ja 5G:n lisäksi uusin IoT-tekniikka ja satelliittianalytiikka.

”Pääsimme viemään Tarvaalan Biotalouskampuksella tutkimuksen tuloksia oikeisiin maatalouden ympäristöihin ja loppukäyttäjien kokeiltavaksi”, sanoo Centria-ammattikorkeakoulun TKI-päällikkö ja langattoman tietoliikenteen asiantuntija Marjo Heikkilä.

Mukana olivat myös yhteistyötahoista Airbus, Agco, Bittium, Digita, Exfo, Goodmill, Keysight, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Puolustusvoimat, Pelastustoimi, Elisa, Erillisverkot, Fairspectrum, Verkotan sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. Hankkeen tutkimusorganisaatioita olivat Oulun yliopisto, VTT, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Jokaisesta oli tutkijoita paikalla Biotalouskampuksella keräämässä tutkimusaineistoa ja testaamassa ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa.

Taustaa: Priority-hanke kuuluu Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaan. Hankkeen yhtenä tutkimuskohteena on älykäs maaseutubisnes, jolla pyritään lisäämään haja-asutusalueiden elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Siinä tärkeitä mahdollistajia ovat muun muassa digitalisaatio, kehittynyt tietoliikenne ja tekoäly. Älymaataloudessa on paljon tietoliikennettä, jonka toiminnan varmistaminen on erityisesti haja-asutusalueilla haasteellista. Varsinkin syrjäisillä maaseutualueilla esimerkiksi käsiteltävän tiedon suuri määrä, integroidut tietojärjestelmät ja reaaliaikavideon siirto tarvitsevat kunnolliset tietoliikenneyhteydet viiveettömään tiedonsiirtoon.

Lisää: Ensitulokset Saarijärven testeistä Centria-sivustolla (LINKKI), laajemmin koko Proxity-ohjelmasta Oulun yliopiston sivustolla (LINKKI) ja aiemmat maatalousteknologioita käsitelleet uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvat: Marika Hautala/Centria.