Vahva vire jatkui teknologiateollisuudessa – elektroniikassa +5 %

Teknologiateollisuuden kysyntä on jatkunut Suomessa vahvana ja tilauskertymissä ollaan kasvamassa jo koronaa edeltävälle tasolle. Hyvä vire näkyy myös alan työllisyydessä: henkilöstömäärä on jatkanut kasvua, ja lomautusjärjestelyjen piirissä oli kesäkuun lopussa enää noin 4 000 henkilöä.

Suomen teknologiateollisuuden uusien tilausten arvo oli huhti–kesäkuussa kuusi prosenttia suurempi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja peräti 21 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Vahvasta kysynnästä kertovat myös tarjouspyynnöt, joita mittaava saldoluku oli heinäkuussa 30 prosenttia enemmän. Tiedot perustuvat Teknologiateollisuuden tuoreeseen tilauskanta- ja henkilöstötiedusteluun.

’’Teknologiateollisuus on toipunut hyvin koronakuopasta, joskin tilauksissa ollaan vasta nyt saavuttamassa koronaa edeltävä taso. Ja kuten aina, yritysten väliset erot ovat tälläkin kertaa suuria, eivätkä näkymät ole kirkastuneet samalla tavoin kaikilla yrityksillä,’’ muistuttaa edelleen alan järjestöjohtoon kuuluva Petteri Rautaporras Teknologiateollisuus ry:stä. Lisäksi hänen mukaan koronasta johtuvia huolia teollisuudessa ovat eerityisesti komponenttipula ja materiaalien hintojen nousu.

Tilauksia tuleekuitenkin lisää kaikilla aloilla. Esimerkiksi tilauskantatiedustelussa mukana olevat Suomen elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia huhti−kesäkuussa euroina 11 prosenttia enemmän kuin tammi–maaliskuussa ja prosentin enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2020.  Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa seitsemän prosenttia
suurempi kuin maaliskuun lopussa ja kolme prosentti suurempi kuin vuoden 2020 kesäkuussa.

Uusimmassa katsauksessa arvioidaankin, että alkuvuoden tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuoden aikana arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuuden koko tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa myös viisi prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa ja yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 kesäkuussa.

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola on tyytyväinen, että teknologiateollisuus on selvinnyt tätä myöten koronasta pelättyä paremmin. Suomi on hänen mukaansa päässyt hyvin globaalin kasvun imuun, mutta ylisuoriutumisesta ei voi vielä puhua. Vasta koronamyllerryksen jälkeen punnitaan yritysten todellinen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla.

Lähde: Teknologiateollisuus 2021

 

Syksyn budjettiriihestä tarvitaan Hirvolan mukaan vihdoin päätöksiä mm. työttömyysturvan uudistamisesta, työperäisen maahanmuuton helpottamisesta ja paikallisen sopimisen esteiden poistamisesta. Myös nykyistä T&K-verokannustinta pitää laajentaa, sillä se on tehokas ja maailmalla yleisesti käytetty keino yritysten kehitystoiminnan vauhdittamiseksi.

 Lisää: Teknologiateollisuuden talousnäkymät 3/2021 (LINKKI,pdf)

Kuvituskuva: Valmet Automotiven akkutehdas Salossa.

Päivitetty