Uusi tekoälyhanke pk-yrityksille

Isoimmat eurooppalaisyritykset hyötyvät selvitysten mukaan tekoälyteknologioista eniten, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset kokevat tekoälyn edelleen varsin haasteelliseksi. Nyt tilannetta pyritään helpottamaan uudella pk-yrityksille suunnatulla AI-TIE -hankkeella.

Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA:n selvityksen mukaan Suomen tulisi keskittyä tekoälyssä enemmän yhteistyöhön ja suomalaisen tekoälyekosysteemin luomiseen, jotta pystyisimme vahvistamaan paikkaamme alan kansainvälisenä toimijana.

Uudessa AI-TIE- hankkeessa rakennetaan tekoälyinnovaatioekosysteemi, jossa ovat mukana pk-yritysten lisäksi suuryritykset, tekoälyratkaisujen tarjoajat, korkeakoulut, asiantuntijaorganisaatiot sekä muut avaintoimijat.

Hanke on saanut Uudenmaan liitolta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) sekä valtion rahoitusta, jota käytetään erityisesti pk-yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden tuottamiseen tekoälyn sovellusten suunnittelun ja pilotoinnin tueksi.

Hankkeessa keskitytään puhtaaseen teollisuuteen sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalaan, joiden tekoälykeskustelua pyritään viemään enemmän kohti toimialakohtaista koulutus-, mentorointi- ja kiihdyttämötoimintaa.

Lisäksi hankkeessa kasvatetaan yritysneuvojien ja pk-yritysrajapinnassa toimivien asiantuntijoiden osaamista, jotta he voisivat viestiä paremmin yrityksille tekoälyn lukemattomista mahdollisuuksista. Siinä auttavat hankkeen laaja yhteistyökumppaneiden verkosto.

Uuden tekoälyhankkeen toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut sekä pääyhteistyökumppaneina Teknologiateollisuuden tekoälykiihdyttämö FAIA ja MyData Global ry. Muita ovat lisäksi Helsingin seudun ja Länsi-Uudenmaan kauppakamarit, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran, Uudenmaan yrittäjät, NewCo ja Health Capital Helsinki.