Suomi jalostaa fuusioreaktoriosaamista uusille alueille

Valtion tutkimuskeskus VTT:n johtama ryhmä on käynnistänyt hankkeen, jolla edistetään suomalaisen teollisuuden osallistumista Ranskaan rakennettavan Iter-fuusioreaktorin rakentamiseen ja syntyvien innovaatioiden hyödyntämistä muilla aloilla. Mukana on useita suomalaisyrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Etelä-Ranskaan rakenteilla oleva Iter on fuusioenergian hyödyntämiseen tähtäävän tutkimustyön lippulaivaprojekti. Nyt VTT tutkii Iter-projektin ympärilleen synnyttämää innovaatioekosysteemiä uusilla liiketoiminnan tutkimusmenetelmillä.

Tavoitteena on löytää toimintamalli, joka mahdollistaa niin suurille kuin pk-yrityksillekin liiketoiminnan laatuloikan. Iterin organisaatio käynnistyi vuonna 2007, jonka jälkeen fuusioteknologian toimituksia Suomesta on tehty ainakin 40 miljoonan euron edestä.

’’Suomella on jo alusta asti ollut tutkimusyhteistyötä ja liiketoimintaa Iteriin yksittäisten projektien ja toimitusten muodossa, mutta nyt meillä on mahdollisuus laittaa iso pyörä pyörimään monen pienen sijasta’’, kertoo projektipäällikkö Antti Hakola VTT:ltä.

Hankkeen liiketoiminnallisia tavoitteita tukee laaja-alainen teknologinen tutkimuspanostus, joka kattaa robotiikan, tekoälyn, materiaalitekniikan, voimalaitostekniikan, fuusioreaktorien fysiikan sekä luvitus- ja turvallisuustutkimuksen. Kehitys ei pysähdy Iteriin, vaan katse on myös sitä seuraavissa fuusiovoimaloissa.

Yrityshankkeillaan mukana konsortiossa ovat Comatec, EOS Finland, Luvata ja Platom. Tutkimushankkeen toteuttavat VTT ja Helsingin yliopisto. Vuoteen 2024 asti jatkuvaa hankekokonaisuutta rahoittaa Business Finland, minkä lisäksi tutkimushanke saa merkittävästi EU-rahoitusta EUROfusion-konsortion kautta.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä FinnFusion-tutkimuskonsortion kanssa. FinnFusion-konsortioon kuuluvat myös Aalto-yliopisto, CSC, Fortum, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi. FinnFusion toteuttaa Suomen osuutta Euroopan fuusiotutkimusohjelmasta.

Lisää: FinnFusion (LINKKI).

Kuva: VTT/Vesa Kippola