5G-verkkoja rakennetaan Suomessa ripeästi

5G-mobiiliverkon sadan megan peitto on kasvanut nopeasti alkuvuoden aikana. Kesäkuun lopussa verkko oli saatavilla jo 76 prosenttiin kotitalouksista, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Kaikkiaan jo puolet suomalaisten netinkäytöstä kulkee matkaviestinverkkojen kautta.

Suomessa on 5G-verkkoja on rakennettu ensimmäisenä tiheimmin asutuille alueille. Kotitalouksista 45 prosenttia on jo kolmen ja 62 prosenttia kahden operaattorin 5G-mobiiliverkon alueella. Erityisesti suurimmissa asutuskeskuksissa on saatavilla useamman operaattorin verkkoa, sillä 5G-verkot ovat pitkälti päällekkäisiä. Uusia kuntia tulee Traficomin mukaan jatkuvasti 5G-verkon kattavuuden piiriin.

Matkaviestinverkon 4G ja 5G sadan megan saatavuus ja 5G-mobiiliverkon kehitys vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana verrattuna vuoden 2020 lopun tilanteeseen.

Vähintään yksi 5G-tukiasema löytyi jo yli 160 kunnasta. Maapinta-alasta 5G-verkot kattoivat nyt viisi prosenttia. 4G-verkon tilanne ei ole muuttunut merkittävästi aiemmasta, vähintään 100 megainen 4G-verkko kattoi 93 % kotitalouksista ja 18 prosenttia maapinta-alasta.

5G-verkon rakentumisen odotetaan vaikuttavan pian myös tiedonsiirtomääriin. Silti Traficomin mukaan internetin kuluttajakäyttö kasvaa jatkossakin sekä kiinteissä että mobiileissa liittymissä.

Merkittävintä kasvua Traficom odottaa kuitenkin yrityspalveluista ja infran digitalisoitumisesta, esimerkiksi koneiden välillä tapahtuvasta machine-to-machine-tiedonsiirrosta ja liikenteen uusista digitaalisista innovaatioista sekä automatisaatiosta. Uudet innovaatiot asettavat myös uudenlaisia vaatimuksia verkkojen nopeuksille, viiveille ja kattavuudelle.

Suomalaisten datan käyttö jakautuu kohtalaisen tasaisesti matkaviestinverkon ja kiinteän verkon välille. Muissa kiinteän verkon tiedonsiirtoa tilastoivissa maissa kiinteän verkon suhteellinen osuus on merkittävästi suurempi. Mobiilikäytössä esimerkiksi Tanskassa osuus tiedonsiirrosta oli vuoden 2020 jälkipuoliskolla noin 12 prosenttia ja Saksassa ja Isossa-Britanniassa jäätiin viiden prosentin tuntumaan.

Tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin teleyrityksiltä sekä muista lähteistä keräämiin tietoihin.

Lisää: Matkaviestinverkon laajakaistapalvelujen peittoalueet, Traficom (LINKKI).

Kuva: DNA