Kuljetuskontin kriittiset tiedot yhteen ilman fyysisiä mittauksia

Valmet on kehittänyt teollisen internetin konttienhallintaratkaisun, joka kerää kriittistä kaasukuljetuskonteista kriittiset tiedot ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia. Ratkaisu täydentää yrityksen DNA Integrated Operations -sovellusta, joka on kehitetty yhteistyössä tamperelaisen paikannuslaitteita kehittävän Yepzonin kanssa.

Neljä vuotta sitten paikannuslaitteita ja -palveluita kehittävä Yepzon avasi ohjelmointirajapintansa. Valmet oli mukana kuljetuskonttien seurantasovelluksessa. Lisää (LINKKI).

Valmetin teollisen internetin ratkaisun avulla voidaan nähdä liikkeessä olevat kontit, niiden painetiedot sekä kaasu- ja energiamäärä ilman paine- tai pintamittausinstrumentteja. Se parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

Valmetin mittausjärjestelmä kerää tarvittavavt mittaustiedit jaasukuljetuskonttien lastausprosesseista ja käyttökohteista. Lisäksi se kerää sijainti- ja lämpötilatietoja, joita konttienräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytty (ATEX) laite tuottaa. Järjestelmä kerää ja laskee tiedot tarkan ja vertailukelpoisen ainetilatiedon määrittämiseksi.

”Kuljetuksen aikana ja välivarastoissa kontit ovat itsenäisiä, ja niiden ainetilatiedoissa on aukkoja, koska seuranta on puutteellista. Tämän ratkaisun avulla nähdään liikkeessä olevat kontit, niiden painetiedot sekä kaasu- ja energiamäärä ilman paine- tai pintamittausinstrumentteja”, sanoo prosessiautomaatiosta vastaava liiketoimintapäällikkö Jani Hautaluoma Valmetilta.

Uudesta ratkaisusta on jo saatu hänen mukaansa hyviä kokemuksia testeissä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rartkaisulle haetaan jo patenttia.

Kuva: Kontinhallintaratkaisun käyttäjähallinta mahdollistaa myös tilannetiedon tehokkaan jakamisen.