Tekoäly selvittää miten toimistolla kommunikoidaan

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkijat ovat kehittäneet helsinkiläisen Workspacen kanssa tekoälyä hyödyntävän lämpö-menetelmän, jonka avulla voidaan visualisoida ja kehittää toimistotyön vuorovaikutuskulttuuria. Tutkimushanke on toteutettu osana yhdysvaltalaista Centre for Visual and Decision Informatics (CVDI) tutkimuskeskusta. 

Menetelmässä ensimmäisessä tunnistetaan ja analysoidaan vuorovaikutustilanteita ja toisessa vaiheessa vuorovaikutustilanteet visualisoidaan organisaation fyysisissä toimitiloissa. Ratkaisussa analysoidaan organisaation vuorovaikutuskulttuuria ja tilojen toimivuutta vuorovaikutustilanteiden ja niihin osallistuvien organisaation jäsenten määrän sekä vuorovaikutustilanteiden sijoittumisella toimitiloihin.


Tutkijat visualisoivat vuorovaikutustilanteet lämpökartan muotoon hyödyntäen organisaation pohjapiirrosta.

Yksityisyyden suojaaminen on ollut menetelmää kehitettäessä huomioitu. Esimerkiksi puheentunnistuksessa käytetty teknologia on rajoitettu siten, että puheen tallentaminen ei ole teknisesti mahdollista. Lisäksi on huomioitu erityisesti se, että puhujia tai heidän tarkkaa sijaintiaan ei ole mahdollista analyysista tai visualisoinnista tunnistaa.

Puheentunnistuksessa hyödynnetään yhdysvaltalaisen teknologiayliopisto MIT:ssä (Massachusetts Institute of Technology) kehitettyä avoimen lähdekoodin teknologiaa, jonka tunnistustarkkuutta jatkokehitettiin tekoälyratkaisun avulla hankkeen aikana.

Pohjakartan lämpövisualisoinnin avulla voidaan tarkastella esimerkiksi missä, kuinka paljon ja kuinka monimuotoisia vuorovaikutustilanteita organisaation tiloissa tapahtuu, sekä interaktiivisesti aikajanalla siirtyen niiden sijoittumista tarkastellulle ajanjaksolle.

Visualisointiin käytettävää dataa tunnistetusta puheesta voidaan hyödyntää koostettuna myös organisaation vuorovaikutuskulttuurin arvioimisessa. Esimerkiksi siinä, kuinka tasapuolisesti puheenvuorot kokoustilanteessa jakaantuvat tai puhutaanko vuorovaikutustilanteissa toisten päälle.

Puheentunnistusta, sen analyysimenetelmiä ja visualisointia kehitettäessä hyödynnettiin Jyväskylän yliopistossa kehitettyä luotettavien tekoälyjärjestelmien kehittämiseen rakennettua ECCOLA-menetelmää. Workspace on julkaisemassa loppuvuodesta 2021 uudenlaisen vuorovaikutuksen mittaamiseen kehitetyn Sanoin-mobiilisovelluksen.

Amerikkalaistahon lisäksi Suomessa tutkimusta rahoittaa Business Finland. Tutkimushankkeeseen osallistuivat Jyväskylän yliopistosta lisäksi projektitutkijat Teemu Autto, Mikael Ovaska, Joonas Uusnäkki, Antti Kariluoto, Joni Kultanen ja Joonas Himmanen.