Satelliittinavigoinnin merkitys kasvussa –  20 sentin paikannus tulossa

Nyky-yhteiskunnan digitaaliset palvelut tukeutuvat pitkälti jo satelliittien tuottamiin aika- ja sijaintitietoihin. Ilman niitä  monelta työltä ja yhteiskunnan toiminnolta putoaisi pohja pois. Siksi  Liikenne- ja viestintävirasto laatinut  uuden toimenpideohjelman vuosille 2022-2025 alan kehittäjille. Samalla satelliittipaikannuksen tarkkuus paranee jopa 20 senttimetriin.

Satelliittipohjaisen (GNSS, Global Navigation Satellite Systemaika- ja sijaintitietojen saatavuus mielletään laajalti kännykän, internetin ja sähkön kaltaiseksi itsestäänselvyydeksi, joka ei toimiessaan aiheuta paljoakaan huomiota. Silti yhteiskuntamme on tullut digijärjestelmineen entistä riippuvaisemmaksi juuri luotettavasta aika- ja sijaintitiedon saatavuudesta.

Kuva: ESA/Galileo.

Liikenne- ja viestintäministeriön uudessa satelliittipaikannuksen toimenpideohjelmassa määritellään 19 konkreettista toimenpidettä, jotka koskevat kansainvälistä alan yhteistyötä, kansallista valmiutta, osaamista ja erilaisia satelliittinavigoinnin palveluita. Toimenpideohjelma on jatkoa viisi vuotta sitten valmistuneelle vastaavalle ohjelmalle.

LVM:n uusi toimenpideohjelma kattaa vuodet 2021–2025. Samalla aikaikkunalle 2022-2024 sijoittuu myös EU:n Galileo-järjestelmä (2022-2024) käyttöönotto, joka tuo kuluttajasovellusten lisäksi viranomaiskäytön ja jopa 20 senttimetrin paikannustarkkuuden.

Galileon uudempi tekniikka voi antaa suomalaisille toimijoille selvää kilpailuetua ja olla perusta monille uusille innovaatioille niin kuluttajamarkkinoilla kuin ammatti- ja viranomaiskäytöön. Suomessa sitä varten kehitetty PRS-palvelu (Public Regulated Service tulee käyttöön vuonna 2024.

Satelliittinavigointijärjestelmiin perustuvien tuotteiden ja palveluiden markkina on kovassa kasvussa. Pelkästään vuonna 2019 alan globaali myynti oli noin 150 miljardia euroa, josta EU-alueen noin 38,4 miljardia euroa. GNSS-vastaanottimia oli 2019 käytössä yli kuusi miljardia ja uusia laitteita myydään vuosittain 1,7 miljardia kappaletta lisää.

Satelliittipaikannuksen palveluiden tarjonta on myös kovassa kasvussa. Amerikkalaisen GPS-järjestelmän rinnalle on noussut venäläisten Glonass, kiinalaisten BeiDou ja viimeisimpänä tulossa oleva Euroopan unionin Galileo-järjestelmä, jossa Suomikin on aktiivisesti mukana.

Lisää: Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa – toimenpideohjelma 2021-2025. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:27 (LINKKI). Dokumentti julkaistaan lisäksi vuoden lopulla ruotsiksi ja englanniksi (LINKIT, tulossa). Tässä myös aiemmat Uusiteknologia.fi:n Galileota käsitelleet uutisjutut (LINKKI) ja muut navigointiuutiset (LINKKI).

Kuvituskuva: Galileon hackathon-uutinen 2019 (LINKKI).