Lisää latauslaitteita sähköautojen lataamiseen

Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) uusin tilasto kiinteistöihin asennettavien sähköajoneuvojen latauslaitteiden määristä kertoo myynnin jatkuneen tasaisesti noin 10 000 latauspisteen kvartaalivauhdilla. Vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana laitemyynti kattoi 30 702 latauspistettä.

Vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin tilastoluvuissa myynniltään suurimmaksi nousevat peruslatauslaitteet. Niiden tarjoama latauspisteiden määrä oli 54 prosenttia kaikista latauspisteistä.

Peruslatauslaitteiden 22 kW:n nimellisteho mahdollistaa nopean latauksen, mutta latausteho voidaan ensiasennuksessa rajoittaa alemmalle tasolle ja nostaa helposti myöhemmin. Siksi niitä valitaan myös kiinteistöihin, joissa sähköjärjestelmä ei vielä salli latausta maksimiteholla.

Yksi latauslaite voi sisältää useita latauspisteitä. Tilastoista voi päätellä, että lähes kaikki myydyt peruslatauslaitteet sisälsivät vain yhden latauspisteen. Latauspisteen pistorasia on tyypiltään Type 2, joka on suunniteltu käytettäväksi pääasiallisesti sähköauton lataukseen.

Kotitalouspistorasialla varustetut noin 2–3 kW:n tehoiset latauslaitteet ovat tilastossa mukana 45 prosentin osuudella. Näissä laitteissa on varsinaisen sähköautokäyttöön tarkoitetun tyypin 2 pistorasian sijaan tavallinen maadoitettu pistorasia ja nämä laitteet muistuttavat usein rakenteeltaan autolämmityskoteloita.

Myyntitilasto osoittaa, että latauslaitteita on hankittu lähes jokaisen vuonna 2021 myydyn 33 213 sähköauton lataustarpeisiin.