Tekoäly selvitti suomalaisen sisun olemuksen

Suomalainen sisu määritellään yleensä sisäisenä voimavarana, joka auttaa selviämään haastavistakin tilanteista. Lisäksi se liitetään usein selviytymiseen ja menestykseen niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Nyt Neste ja Ponsse selvittivät ensimmäistä kertaa maailmassa suomalaisen tekoäly-yrityksen avulla, mistä  2020-luvun sisu rakentuu.

Uuden hankkeen tavoitteena oli tarjota jokaiselle mahdollisuus tunnistaa oma sisunsa ja kehittää vahvuuksiaan pandemian jälkeisessä muuttuneessa maailmassa. Kumppanina tekoälyteknologiassa toimi Kasvu Labs Oy.

Hankkeessa analysoitiin tekoälyn avulla 500 000 eri lainausta tai puhetta, muun muassa 5000 suosittua TED Talk -puheenvuoroa sekä kymmeniä henkilöhaastatteluja. Lisäksi tekoälyä opetettiin muun muassa palkittu Aalto-yliopiston sisututkija Emilia Lahden vuoden 2019 tutkimuksen tuloksilla (linkki jutun lopussa). Lisäksi haastateltiin tunnettuja suomalaisia ja analysoitiin heidän näkemyksiään sisusta.

“Suomalaista sisua ei ole tiettävästi koskaan aiemmin purettu osiin ja tarkasteltu näin laajasti”, sanoo hanketta tukeneen Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela.

Tuloksena 2020-luvun sisun pääpilareita ovat tekoälyyn perustuvan analyysin ja suomenkielisen aineiston perusteella intohimo, rehellisyys, päättäväisyys ja intuitio. Ne toistuvat laajalti myös aikamme sisukkuutta käsittelevissä kirjoituksissa ja puheissa.

“Tekoäly on parhaimmillaan tämän kaltaisten kompleksisten asioiden ja käsitteiden ymmärtämisessä”, sanoo Kasvu Labs Oy:n toimitusjohtaja Fernando Leon.  Tehtyjen analyysien perusteella 2020-luvun sisu näyttäytyy sisältää yhtälailla myös pehmeämpiä arvoja, kuten uskoa omaan tekemiseen, rakkautta, sisäistä kasvua ja voimakasta intohimoa.

Hankkeen yhteenveto löytyy verkkosivustolta, jossa voi myös testata omaa sisukkuuttaan. Sivustolla sisu on jaettu neljään sisutyyppiin, jotka mukailevat tekoälyn avulla muodostettua käsitystä sisun keskeisistä tekijöistä. Sivusto tarjoaa vierailijoille mahdollisuuden tarkastella omia vahvuuksiaan, oppia uutta ja inspiroitua tunnettujen suomalaisten tarinoista sisukkuutta vaatineissa tilanteissa.

Lisää: Suomalainen sisu tekoälytutkimuksen keinoin (LINKKI) ja oma sisu-testisi (LINKKI) sekä sisututkija Emilia Lahden palkittu tutkimustyö (LINKKI, uutinen, Aalto-yliopisto)

Kuvituskuva: Neste

Päivitetty