Ulkomaisella rahalla lisävetoa tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Neljän prosentin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioiden tavoite bruttokansantuotteesta edellyttää omien yritysten lisäksi ulkomaisten investointeja. Niitä Suomeen haalivan Invest in Finlandin mukaan kansainvälisten yritysten osuus olivat viime vuonna lähes kolmanneksesta Suomen TKI-panostuksista.

Nykyisen hallitusohjelmaan on kirjattu kansallinen tavoite TKI-investointien kasvattamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta, mutta siihen ei päästä ilman merkittävää lisäystä yritysten ja julkisen sektorin investoinneissa.

’’Mukaan tarvitaan ulkomaiset yritykset, jotka toimivat talouden kasvun turbovaihteena. Ulkomaiset yritykset sijoittavat rahaa Suomeen TKI-toimintaan käyttäen siihen suomalaista työvoimaa ja kehittävät suomalaista osaamista’’, sanoo Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo. Invest in Finland toimii Business Finlandin osana

Ulkomaisilla yrityksillä on iso rooli yliopistojen ja yritysten tutkimusyhteistyössä, ja tätä kautta suomalaiset yliopistot saavat lisää resursseja ja kansainvälisiä kontakteja. Esimerkiksi laajan lääketieteen FinnGen- hankkeen lisäksi hyvä esimerkki on laaja Aalto-yliopiston ja ruotsalaisen Saabin hanke, jossa yritys investoi Suomeen  20 miljoonan euroa tutkimus- ja tuotekehitysrahaa.

Lisäksi ruotsalaisyhtiön kanssa on käynnistetty kymmenen väitöskirjatason tutkimushanketta muun muassa antenniteknologian, mikroelektroniikan, digitaalisen signaalinkäsittelyn, tekoälyn, hydroakustiikan ja kvanttiteknologian aloilta. Tutkimushankkeet ovat tuottaneet jo kymmeniä tieteellisiä julkaisuja ja useita patenttihakemuksia.

Taustaa: Suomi on arvioitu maailmanlaajuista kilpailukykyä vertailevassa Global Competitiveness Report 2020 -raportissa ykköseksi ”tulevaisuuden markkinoiden mahdollistajana” julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä vaativilla aloilla sekä kolmen parhaan joukkoon tutkimusyhteistyön tekemisessä.  Lisää: Global Competitiveness Report 2020, World Economic Forum 2020 (LINKKI) ja WIPO Global Innovation Index 2020 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Aalto-yliopisto/Saab