Bittiumilla komponenttien saantiongelmia – silti kasvua

Komponenttipula rassasi oululaisen Bittium viime vuoden kovinta kasvua, mutta silti liikevaihto kasvoi viime vuonna yli kymmenen prosenttia ja liiketuloskin parani edellisvuodesta. Pula komponenteista jatkunee ainakin kuluvan vuoden ajan.

Bittiumin koko vuoden liikevaihto oli 86,9 miljoonaa euroa (2020: 78,4 miljoonaa euroa), jossa kasvua 10,8 prosenttia edellisvuodesta.  Myynnistä tuotepohjaisen liiketoiminnan osuus oli 72,6 prosenttia, eli 63,1 miljoonaa euroa (53,1 miljoonaa euroa).

Siitä Medical Technologies -tuotteiden osuus 27,8 miljoonaa euroa (17,4 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 35,3 miljoonaa euroa (35,8 miljoonaa euroa). Siitä  Defense & Security -tuoteliikevaihto säilyi vuoden 2020 tasolla huolimatta yrityksen kohtaamista komponenttihankintojen vaikeuksista huolimatta.

Toimitusjohtaja Hannu Huttunen, Bittium

Komponenttipulasta aiheutuneet lisäkustannukset vaikuttivat Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttusen mukaan jonkin verran myös myös käyttökatteeseen. Komponenttien saatavuus on ollut hänen mukaan heikkoa ja hinnat aikaisempaa korkeampia.

Bittiumin liikevaihdosta yli 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä ja tällä hetkellä vallitseva komponenttipula aiheuttaa merkittävää epävarmuutta. Yritysei pystynyt Huttusen mukaan toimittamaan kaikkia tuotetoimituksia asiakkaillemme tavoitellussa aikataulussa.

Huttusen mukaan komponenttipula tulee vaikuttamaan tuoteliiketoimintaamme myös kuluvan vuoden aikana. Hän uskoo kuitenkin, että tilanne normalisoituu hiljalleen vuotta 2023 kohden mentäessä.

Tietoliikenteen Connectivity Solutions -liiketoiminnassa liiketoiminta kasvoi  Bittiumilla erityisesti uudenlaisten avoimen radiotaajuusverkkojen O-RANin(Open Radio Access Network) markkinoilla. Yritys panosti myös omaan O-RAN -liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin viime vuoden aikana. Uutta kysyntää syntyi myös langattoman tietoliikenteen satelliittiteknologian osa-alueella .

Bittiumin koko vuoden käyttökate oli 13,7 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa) ja liiketulos 3,2 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa).

Päivitetty