Oulu etenee nopeasti 6G-moniantennitutkimuksissa

Tulevaisuudessa tullaan elämään nykyistä nopeamman langattoman 6G-aikaa, jolloin älykkäiden laitteiden määrät kasvavat ja mitat pienevät. Siihen tarvitaan myös korkeampia taajuuksia ja suurempia siirtonopeuksia, kertovatOulun yliopiston tutkijat. Heistä DI Nuutti Tervo on tutkinut väitöstyössään uusia menetelmiä juuri korkean taajuuden moniantennijärjestelmiä varten.

Diplomi-insinööri Nuutti Tervo esittää ensi viikon keskiviikkona 2.3.2022 Oulussa tarkastettavassa väitöstyössään uusia menetelmiä korkean taajuuden moniantennijärjestelmän epälineaarisen vääristymän tilatason käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi.

DI Nuutti Tervo, Langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskus, Oulun yliopisto.

Hän käsittelee väitöskirjassaan lisäksi muitakin radiolaitteiden epäideaalisuuksia ja sitä, miten ne voisi ottaa paremmin huomioon monikeilajärjestelmän suunnittelussa. Myös vastaanottimen epälineaarisuutta käsitellään mutta pääpaino on lähettimessä.

Valtaosa väitöstutkimuksesta keskittyy tarkastelemaan tehovahvistimista aiheutuvaa epälineaarista häiriötä vaiheistetuissa keilanmuodostusjärjestelmissä, sekä löytämään menetelmiä ryhmän lineaarisuuden parantamiseksi.

Tervo esittää väitöstyössään muun muassa erilaisia havainnointivastaanotinstrategioita sekä menetelmiä linearisoitavan objektin muodostamiseksi hyödyntäen ryhmästä eri suuntiin säteilevän aaltomuodon mallinnusta ja mittauksia.

Tutkimustuloksissa Tervo tuo esiin, että lähettimen linearisointi tietyssä suunnassa ei takaa linearisointia muissa suunnissa, jos haarojen epälineaariset käyttäytymiset eroavat toisistaan. Tällöin yhden suunnan linearisointi muodostaa minimin häiriölle halutussa suunnassa summaamalla epälineaarisia komponentteja tilatasossa.

Lisää: Oulun yliopiston 6G mmWave -demovideo (LINKKI), diplomi-insinööri Nuutti Tervon väitöstyö ’’Säteilevä epälineaarinen vääristymä sekä tilatasoa hyödyntävä linearisointi millimetriaaltoalueen vaiheistetuissa ryhmissä – Concepts for radiated nonlinear distortion and spatial linearization in millimeter-wave phased arrays’’ (LINKKI, pdf). Väitöstilaisuutta voidaan seurata 2.3.2022 klo 12.00 alkaen etäyhteyksin (LINKKI, zoom)

Päivitetty