Helsinki joukkoisti ilmanlaadun mittaukset

Helsingin ilmanlaatua testattiin runsaan kahden vuoden ajan kannettavien anturiratkaisujen avulla. Hankkeessa testattiin, kuinka kaupunkilaiset voivat osallistua ilmanlaadun mittaamiseen ja miten kaupalliset yritykset pystyvät hyödyntämään kerättyä ilmanlaatudataa tuotteissaan.

Mittauksia tehtiin yli miljoona kertaa. Mukana oli 157 vapaaehtoista kaupunkilaista Jätkäsaaresta, Pakilasta ja Valillasta.  He saivat mittauskampanjan ajaksi Helsingin yliopiston Megasense-ohjelman kehittämän ilmanlaatumittarin, jota he käyttivät älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. Nyt anturista on käytössä jo toisen sukupolven anturiversio.

Helsingin yliopiston Megasense-ilmanlaatuanturi ja sovellus.

Mittauksiin liittyvän mobiilisovelluksen avulla asukas pystyi katsomaan mittaustuloksia ja muuttamaan rutiinejaan altistuakseen vähemmän ilmansaasteille.

Itsetehdyt mittaukset lisäsivät tulosten mukaan myös asukkaiden ymmärrystä alueensa ilmanlaadusta. He pystyivät vaikuttamaan myös oman asuinalueensa ilmanlaatuun, äänestämällä toteutettavia toimenpiteitä Oma ilmanlaatu-sovelluksen kautta.

“Vastaavaa asukkaiden osallistamista ilmanlaadun mittaukseen ei ole aikaisemmin tehty. Uskon, että olemme onnistuneet tämän kautta jakamaan paljon hyödyllistä tietoa asukkaille ilmanlaadusta ja sen vaikutuksista”, kertoo projektipäällikkö Ville Nousiainen Forum Virium Helsingistä.

Megasensen uusin anturiversio.

Asukasmittaukset tehtiin 2019-2021 UIA HOPE (Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone) -hankkeessa.  Mukana hankkeessa olivat Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki, Helsingin yliopisto, Vaisala, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Ilmatieteen laitos sekä Useless Company. Hanketta rahoitti Euroopan Unionin Urban Innovative Actions -rahoitusohjelma.

Kannettavien mittausten lisäksi hankeessa olivat mukana Helsingin ilmanlaadun mittausverkko Jätkäsaaren, Vallilan ja Pakilan alueilla yhteistyössä Vaisalan kanssa. Näin pystyttiin luomaan entistä tarkempaa kuvaa ilmanlaadusta sekä hyödyntämään  myös Ilmatieteenlaitoksen tarkemman eotuskyvyn Enfuser ja Enfuser 2.0 -ilmanlaatumallia.

Alueiden asukkaiden osallistaminen ilmanlaadun mittauksiin onnistui, joten Forum Virium Helsinki aikoo  jatkaa asukkaiden osallistamista kaupunkikokeiluihin Kokeilujoukot-nimisessä ryhmässä. Mukana on jo nyt 600 kaupunkilaista, jotka testaava uusia kaupunkipalveluita yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupungin kanssa.

Lisää: UIA HOPE -hanke (LINKKI) ja video (LINKKI), Helsingin yliopiston Megasense (LINKKI), Oma ilmanlaatu (LINKKI), Kokeilujoukot (LINKKI) sekä aiemmat Megasense-anturiin liittyvät uutisjutut (LINKKI) Uusiteknologia.fi:ssä.

Kuvat:  Forum Virium Helsinki