Vaisalalta apua sähköautojen energiankulutukseen

Suomalainen sääteknologiayhtiö Vaisala tarjoaa Xweather-palvelunsa datan avulla sähköautonvalmistajilla keinot simuloida sään ja tieolosuhteiden vaikutuksia autojen energiankulutukseen. Samalla poistuisivat sään aiheuttamat yllätykset toimintamatkan ennustamisessa ja lataamisessa.

Vaisalasta vuoden fotoniikka-yritys

Suomalainen optiikan ja fotoniikan järjestö palkitsi eilen Helsingissä sää- ja ympäristön mittauslaitteita kehittävän Vaisalan vuoden fotoniikkayritykseksi.  Yritys on suunnitellut laajalti myös uusia optisia MEMS-komponentteja ja ratkaisuja mittauslaitteisiinsa.

Vaisala irtisanomassa Suomesta 40 työntekijää

Mittauslaitteita valmistavaa Vaisala aloittaa muutosneuvottelut Suomessa osassa Sää- ja ympäristöliiketoimintaansa. Alustavan arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa enintään 40 työtehtävän päättymiseen.

Vaisala kehitti uuden optisen nestemittarisarjan

Mittaustekniikoita kehittävä Vaisala on tuomassa kokonaan uuden sukupolven optisten prosessirefraktometrien Polaris-tuotesarjan. Se on ensimmäinen yrityksen kokonaan kehittämä ja valmistama refraktometrisarja, joka mahdollistaa sekä nesteen että kaasun mittaukset teollisuudessa.

Helsinki joukkoisti ilmanlaadun mittaukset

Helsingin ilmanlaatua testattiin vapaaehtoisjoukoin kannettavien anturiratkaisujen avulla. Mittauksia tehtiin kaikkiaan yli miljoona kertaa. Hankkeessa tutkittiin myöskuinka kaupunkilaiset voivat osallistua ilmanlaadun mittaamiseen ja miten yritykset pystyvät hyödyntämään ilmanlaatudataa innovatiivisesti

Datakeskuksiin suomalainen lämpötilalähetin

Ympäristön mittaustekniikkaa valmistava Vaisala hakee kasvua myös kovassa kasvussa olevilta datakeskusten jäähdytysratkaisuista. Yritys laajentaa datakeskusten mallistoaan uudella TMI110 -lämpötilalähettimellä.

Biopohjainen elektroniikka vähentää ympäristökuormaa

Elektroniikkajätteen määrä on lähes tuplaantunut viimeisten 16 vuoden aikana, ja vain parikymmentä prosenttia siitä kerätään tehokkaasti talteen. Nyt EU vaatiikin kestävämpiä ratkaisuja, joita voivat olla Suomessa kehitetyt painettu elektroniikka, biopohjaiset materiaalit ja ekopohjainen suunnittelu.

ECOtronics esittelee uusinta bioelektroniikkaa

Elektroniikkajäte on globaali ongelma, jonka määrä tulee kasvamaan entisestään tuotteiden lyhentyneiden elinkaarien myötä. Suomessa aluetta on tutkittu ECOtronics-hankkeessa, jonka päätostilaisuus järjestetään 25.1.2022 verkossa.

Vaisalalta helppo sääratkaisu – suoraan pilveen

Vaisala tuo tarjolle sää- ja ympäristömittauksiinplug and play-tyyppisen mittausratkaisun. Beacon-nimeä kantava mittausasema yhdistää yrithttps://www.uusiteknologia.fi/2021/01/18/vaisalalta-helppo-saaratkaisu/?preview=trueyksen mukaan aiempaa helpommin yritysten säämittaukset, datan keräämisen ja siirron sekä mittausten visualisoinnin muihin pilvipalveluihin.