Suomalaiset haikailevat 5G-virtuaalisovelusten perään

Langattomien 5G-verkkojen hyödyt jäävät suomalaisilta vielä ideoinnin tasolle, kertoo Lenovo kyselytutkimuksessaan. Aiempia verkkoja nopeamman toiminnan rinnalle oltaisiin silti kiinnostuneita tulevista lisätyn todellisuuden sovelluksista.

Kun vastaajille annettiin lista 5G:n merkittävimmistä hyödyistä, tärkeimpinä pidettiin nopeutta ja yhteyksien luotettavuutta. Nuoremmat ikäluokat arvostavat myös videotoiston ja verkkostriimien parempaa laatua.

Suorien hyötyjen nimeäminen oli silti vaikeaa. Noin joka kolmas vastaajista osasi suoraan mainita nopeuden keskeiseksi hyödyksi, mutta hieman yli neljäsosa ei osannut nimetä hyötyjä. Niin ikään noin neljännes sanoi, että 5G:stä ei ole mitään hyötyä.

Selvityksessä vain muutama prosentti vastaajista valitsi kolmen tärkeimmän 5G:n tuoman hyödyn joukkoon uudet sovellukset.

Tutkimuksessa kysyttiin vielä erikseen, millaisia uusia palveluita älylaitteiseen (kannettava, tabletti tai puhelin) kaivataan.

Silti vain noin puolet kyselyyn osallistujista osasi vastata avoimeen kysymykseen ja vastauksissa korostuivat reaaliaikaisuus ja interaktiivisuus, jotka luonnollisesti ovat tärkeitä työelämässä.

Kun vastaajia pyydettiin nimeämään kolme heidän mielestään merkittävintä hyötyä valmiista listasta, kaksi tärkeintä olivat nopeus (54 %) sekä luotettavat ja toimivat yhteydet (48 %). Myös tietoturvaa (27 %) arvostetaan. Nuorille eli 18–24-vuotiaille tärkeintä oli videotoiston ja striimien parempi laatu.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kantaa siihen, demokratisoiko 5g-teknologia ihmisten teknologian käyttöä tuomalla enemmän ja monipuolisempia laitteita ja sovelluksia saataville, eli älykkäämpää teknologiaa kaikille. 46 prosenttia vastaajista oli joko täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Vain yhdeksän prosenttia oli täysin eri mieltä.

Kyselytutkimus kartoitti myös suomalaisten näkemyksiä lisätyn todellisuuden mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Siihen liittyen monilla vastaajista oli mielipiteitä asiasta ja mainintoja keräsivät muun muassa sisältöjen visualisointi opinnoissa ja sisustussuunnittelussa, mittasuhteiden havainnollistaminen, historiallisten asioiden virtualisointi nykypäivään ja muunlainen hyödyntäminen turismissa ja esimerkiksi kirjojen tapahtumiin uppoutuminen siten, että lukija tuntee vielä konkreettisemmin olevansa läsnä.

Kyselytutkimuksen toteutti IRO Research 15.–23.3.2022 välisenä aikana osana valtakunnallista kuluttajapaneelia. Kyselyyn vastasi tuhat Suomen kansalaista, ja otos vastasi Suomen väestö- ja maantieteellistä jakaumaa.

Kuvituskuva: Lenovo