Ethernet-piiri pitkiin yhteyksiin – kilometristä lähes kahteen

Piirivalmistaja Analog Devices on tuonut markkinoille yhden johtoparin Ethernet-siruratkaisun, joka on suunniteltu erityisesti rakennusautomaatioverkkoja varten. ADIN2111 pystyy toimimaan  10 megabitin nopeudella yli kilometrin 10BASE-T1L Ethernet-standardilla tai IEEE 802.3cg-ratkaisulla jopa 1,7 kilometrin päähän.

Analog Devicesin integroitu DIN211-piiriratkaisu lisää pitkän ulottuvuuden Ethernet-liitettävyyden helposti pienempiinkin ohjaimiin, antureihin ja toimilaitteisiin kiinteistöautomaatiossa. Integroitu ratkaisu vie vähän tilaa ja tarvitsee vähän käyttösähköä. Uutuus sisältää kaksi 10BASE-T1L-liitäntäporttia, Ethernet-kytkimen ja  SPI-liitännän sulautetun prosessorin liittämiseksi. Se tukee sekä tietoliikennedata siirtoa että piirin hallintaa.

ADIN2111 sisältää myös ohjelmoitavan pakettisuodatuksen, joten sen yhdistetylle sulautetulle prosessorille ei tarvitse välittää SPI-liitännän kautta kaikkea liikennettä. Piirin kanssa voidaan käyttää paljon myös ns. pehmeitä reaaliaikaisia protokollia, kuten Modbus/TCP, BACnet/IP ja KNX. Uutuus Uusi tukee myös tarkkaa kellonsynkronointiprotokollaa IEEE 1588.

Uusi piiriratkaisu tukee myös kahdennettuja verkkoja. Se on suunniteltu datan ketjuttamiseen linja- ja rengasverkoissa yhden kierretyn parin kaapelointina. IEEE 802.3cg -standardin mukainen ratkaisu tarjoaa Ethernet-yhteyden jopa yli 1,7 kilometriä pitkää kaapelointia pitkin sekä 1.0 ja 2.4 voltin signaalivoimakkuudella. ADIN2111:n diagnostiikkaominaisuuksien avulla voidaan kerätä tietoa tiedonsiirtoyhteyden laadusta sekä saada apua vian paikantamiseen silloin kun tiedonsiirto ei toimi.

Uutuuspiiri on koteloitu 7 x 7 millimetrin LFCSP-koteloon. Piiri tarjotaan teollisuuden lämpötila-alueelle (−40°C aina  +85°C tai  +105°C). Piiri toimi joko yhdellä tai kahdella käyttöjännitteellä, joita ovat 1.8 ja 3.3 volttia. Piirin tehonkulutus on noin 80 milliwattia.

Lisää: Analog Devices (LINKKI), tuotetiedot ADIN2111 (LINKKI), esittelyvideo (LINKKI) ja jakelijat (LINKKI, valitse Finland) sekä lisää tietoa teollisuus-Ethernetin laitetasosta (LINKKI) jaUusiteknologia 18.11.2020 -artikkeli yhden johtoparin Ethernetistä (LINKKI).

Taustaa: 10BASE-T1L IEEE Std 802.3cg-2019 on alun perin erityisesti teollisuusautomaation sovelluksia varten kehitetty yhden johtoparin Ethernet-tekniikka. Se pystyy siirtämään dataa kymmenen megabitin nopeudella kaksisuuntaisesti sadoista metreistä aina yli kilometrin etäisyyksille yhtä johtoparia pitkin. Se on suunniteltu toimimaan twinax-kaapelissa, suojatussa parikaapelissa ja suojaamattomassa kierretyssä parikaapelissa, jonka impedanssi on 90-110 ohmia. Tiedonsiirto tapahtuu aina pisteestä-pisteeseen laitteelta toiselle, ja laiteketjuja voi rakentaa kun laitteisiin sisältää vähintään kaksiporttisen 10BASE-T1L Ethernet-kytkimen. 10BASE-T1L standardi tukee yhden sekä 2.4 voltin signaalinvoimakkuuksien käyttöä tiedonsiirrossa.