Korttipakasta apua ohjelmistokehitykseen

Jyväskylän yliopistossa on kehitetty starup-yrityksille uusi menetelmä ohjelmistokehitykseen. Ratkaisu rakentuu 17 tietokortista, jotka sisältävät hyväksi todettuja käytänteitä ja työtapoja. Korttipakka keskittyy vaatimusmäärittelyyn startup-yritysten ehdoilla.

Jyväskylän yliopistossa KTM, FM Kai-Kristian Kemell on tutkinut Improving Software Development in Early-Stage Startups -väitöskirjassaan ohjelmistokehitystä alkuvaiheen startup-yrityksissä.

Pääasialliseksi tutkimustulokseksi saatiin alkuvaiheessa oleville startup-yrityksille suunniteltu uudenlainen ohjelmistonkehitysmenetelmä. Tutkimuksen pohjalta luotiin menetelmä, joka auttaa alkuvaiheessa olevia startup-yrityksiä muun muassa löytämään ohjelmistolle potentiaalisia käyttäjiä.

’’Menetelmä on 17 kortista koostuva korttipakka, joka sisältää hyväksi todettuja käytänteitä ja työtapoja. Korttipakka keskittyy vaatimusmäärittelyyn startup-yritysten ehdoilla’’, kertoo Kai-Kristian Kemell.

Ohjelmistoalan startup-yritykset eroavat muista yrityksistä eri tavoin. Näiden erojen takia tutkijat ovat yrittäneet ymmärtää, mitkä olemassa olevat tutkimustulokset pätevät myös startup-yrityksiin, ja mitkä olemassa olevat ohjelmistokehityksen menetelmät soveltuvat juuri startup-yritysten tarpeisiin.

Normaalissa yrityksessä vaatimusmäärittely, eli ohjelmistoprojektin tavoitteet ja vaatimukset hoidetaan yhteistyössä yrityksen asiakkaan kanssa. Startup-yrityksellä on kuitenkin alkuvaiheessa harvoin selvää asiakasta tai ohjelmiston loppukäyttäjää tiedossa.

’’Pahin mahdollinen tilannehan on se, että startup-firma kehittää keskenään jotain tuotetta, jonka haluavat itse tehdä, mutta eivät käytännössä tiedä, haluaako kukaan muu lopulta sellaista käyttää. Korttien idea on jo aikaisessa vaiheessa alkaa eri tavoin selvittää, että kannattaako koko hommaa edes tehdä’’, Kemell summaa tutkimuksen hyötyjä.

Käytännössä kortit muun muassa painottavat pienimpien julkaisukelpoisten tuotteiden (Minimum Viable Product) jatkuvaa käyttöä ja iterointia, mikä taas auttaa yritystä ymmärtämään potentiaalisten asiakkaiden tai käyttäjien haluja ja tarpeita.

Lisää: Väitöskirja Improving Software Development in Early-Stage Startups (LINKKI, pdf, 27 Mt).

Kuvat: Teemu Rahikka