Suomeen neljä innovaatiohubia

Euroopan laajuiseen innovaatiokeskittymien joukkoon on Suomesta valittu neljä eri konsortiumia. Ne ovat palvelukeskittymiä, jotka tukevat erityisesti pk-yrityksiä niiden digitaalisessa uudistumisessa. Yksi niistä keskittyy  paikannukseen ja paikkatiedon parempaan soveltamiseen.

Innovaatiohubeilla halutaan luoda uudenlainen eurooppalainen verkosto olemassa olevia toimintoja hyödyntäen.  Niiden rahoituksesta puolet tulee EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta, jossa EDIH:ien kolmen ensimmäisen toimintavuoden rahoitukseen on osoitettu 321 miljoonaa euroa.

Suomen osuus tästä on noin 6,2 miljoonaa euroa.  EDIH:ien seitsemän vuoden toimintakauden aikana Suomelle suunniteltu EU-rahoitus on yhteensä noin 14,8 miljoonaa euroa.  Mukana ovat valmistavan teollisuuden Robocoast (Prizztech Oy), terveysalueelta HealthHub Finland (Turku Science Park Oy, digipalveluuista Finnish AI Region (Helsingin kaupunki) ja paikkatiedon Location Innovation Hub (Maanmittauslaitos).

Maanmittauslaitoksen koordinoima paikkatietoinnovaatiohubi tukee yrityksiä ja yhteiskuntaa paikkatiedon hyödyntämisessä erityisesti rakennetun ympäristön, biotalouden, liikenteen ja hyvinvoinnin alueilla. Toimintaa on tulossa pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun.

Maanmittauslaitoksen hubissa on mukana kaikkiaan 27 partneriaja 20 muuta yhteistyökumppania. Tavoitteena on laajentaa paikkatiedon eli sijaintiin liittyvän tiedon hyötykäyttöä palveluissa, uudessa liiketoiminnassa ja teknologiassa sekä tuottaa näiden avulla uusia hyötyjä yhteiskunnalle. Toimintaa on tulossa pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Toiminta käynnistyy vuonna 2023.

Lisää: Työ- ja elinkeinoministeriön hakutaustat  ja linkit eurooppalaisiin innovaatiohubeihin (LINKKI).

Kuvituskuva: Bosch Sensortec, kännykkäpaikannus tarvitsee tuekseen digisovelluksia.